Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dunajská univerzita v dolnorakouské Křemži hostila druhou odbornou konferenci Evropského regionu Dunaj-Vltava

Konference ERDV
Spolupráce v oblasti vzdělávání je jedním z nosných témat Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen ERDV). Cílem konference s názvem Evropský region Dunaj-Vltava jako atraktivní prostor pro vzdělávání, jejíž program se skládal ze zajímavých přednášek a panelových diskuzí, bylo představit zajímavé už realizované přeshraniční projekty a poukázat na další potenciál ERDV jako centra pro vzdělávání.
 

 
 

S ohledem na výše uvedené bylo politickými zástupci jako hlavní téma Evropského regionu Dunaj-Vltava pro rok 2017 zvoleno téma „Jazykové ofenzívy“, tedy podpora výuky německého a českého jazyka v prostoru ERDV.


„V Kraji Vysočina už bylo zrealizováno několik přeshraničních projektů na podporu výuky německého jazyka. Těší mě, že díky finanční podpoře z ERDV můžeme realizované aktivity dále zintenzivňovat a rozšiřovat, a to například umožněním výuky německého jazyka za účasti rodilé mluvčí v dalších středních školách v Kraji Vysočina nebo pořádáním vzdělávacích seminářů pro učitele. Věříme, že tyto a další aktivity napomohou k zatraktivnění výuky německého jazyka v Kraji Vysočina,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionální rozvoje a územního plánování a člen Presidia ERDV Pavel Pacal.


Vzdělávací konference v Křemži zakončila dolnorakouské předsednictví v Evropském regionu Dunaj-Vltava. Předsedajícím regionem ERDV pro rok 2017 je Dolní Bavorsko, které následně předá předsednictví Kraji Vysočina.


Náměstek Pavel Pacal na konferenci ERDV

Náměstek Pavel Pacal na konferenci ERDV

Společná fotografie

  • Iveta Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 546, e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 27.1.2017 / 27.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies