Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

 

 
 

Jaký byl rok 2016 z pohledu Muzea Vysočiny Pelhřimov rokem?

 

Po letech, které byly především ve znamení péče o sbírky v souvislosti se stěhováním a zařizováním se v nových depozitářích, se pracovníci Muzea Vysočiny Pelhřimov mohli více soustředit na odbornou práci a také se více věnovat přípravě programů pro návštěvníky. Z toho vyplynula široká škála doprovodných programů navázaných na jednotlivé výstavy či muzejní akce.

Na hradě Kámen byla pro milovníky starších motorových „vozítek“ přichystána neotřelá a v mnohém unikátní výstava motokol a mopedů, do sbírky muzea, díky velkorysosti zřizovatele, mohl přibýt zástupce kultovní značky velorex v podobě Velorexu 16/350. Tento exponát je uzpůsoben k tomu, aby do něj mohli návštěvníci nasednout a samy tak mohli prožít pocity řidiče a spolujezdce v tomto světovém unikátu. Velorex je totiž jediné homologované vozidlo s „plátěnou“ karoserií na světě.

Na hradě Kámen mohli návštěvníci až do poloviny srpna shlédnout výstavu připravenou k oslavám výročí narozenin Karla IV., která poprvé v naší republice prezentovala vývojovou řadu historických dud včetně nástroje, který je zachycen na jedné z fresek hradu. Součástí výstavy byly i odborné přednášky na téma vývoje tohoto nástroje, včetně praktických ukázek hry jednotlivých nástrojů.

V průběhu roku došlo také k úpravě interiérů expozice Městské šatlavy, jejímž cílem bylo „omladit“ a zatraktivnit expoziční prostor pro další skupiny návštěvníků, je však třeba říci, že se v žádném případě nejedná o definitivní podobu těchto prostor. V průběhu celého roku probíhaly v obou našich sídlech, tedy v Pelhřimově i na Kámeni, různorodé kulturní akce, přednášky a vzdělávací programy tak jako v minulých letech. Letos jsme také mohli věnovat více prostoru odborné a publikační činnosti. V průběhu roku vyšly tři publikace, pro organizaci se stalo zásadním znovuvydání Vlastivědného sborníku Pelhřimovska 22/2016 ve spolupráci s MZA Brno – SOkA Pelhřimov a vydání katalogu kramářských písní z pera PhDr. Markéty Skořepové, Ph.D.

Stejně jako v minulých letech přidali pracovníci muzea několik stovek předmětů ze sbírek krajských muzeí a galerií do internetové databáze Muzea a galerie na Vysočině on-line, kterou naše muzeum spravuje.

Snahy o zkvalitnění práce organizace a zvýšení její prestiže vedly k podání žádosti o prodloužení certifikace v Českém systému kvality služeb, předložené podklady byly hodnotiteli uznány za relevantní a bylo doporučeno prodloužení certifikace.

Mohu říci, že jsem s letošním rokem spokojen. Jako manažera mě samozřejmě těší nejen zdar realizovaných projektů, ale i fakt, že podstatná část nákladů byla hrazena z různých grantů a dotačních programů. Plány, které se začaly připravovat koncem roku, slibují, že sezóna 2017 bude podobně zajímavá. Zároveň pevně věřím, že se nám podaří navázat na projekt mezinárodní dobrovolnické služby Erasmus+ a že získáme stejně schopného dobrovolníka, či dobrovolnici, které pro muzeum bude stejným přínosem, jakým byla v roce 2016 Marianne Humbert z Francie.

Přednáška na téma bajkyWorkshop

 

Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

 

V Pelhřimově bylo léto ve znamení Umění KÝČE, dlouho připravovaného projektu, který zahrnul vtipnou a poučnou výstavu, přednášky, tvůrčí dílny, pestrý program Muzejní noci a také konferenci, jejíž odborné výstupy byly promptně zveřejněny v internetové publikaci, která je ke stažení na webu Muzea. Cílem této novátorské výstavy bylo ukázat veřejnosti jak tenká hranice je mezi tzv. vysokým uměním a kýčem a zároveň poukázat i na obrovský vliv, který má na vnímání kýče subjektivní zkušenost každého z nás.

Jednou ze stěžejních akcí roku 2016 se pro muzeum stal III. Pohár motorových dvoukolek - mezinárodní setkání řemenových motocyklů na hradě Kámen. Jednalo se o jedno z největších setkání vlastníků těchto motocyklů včetně výstavy dochovaných unikátů i jejich torz, doplněné o „závod“ provozuschopných strojů, v němž byl každý vítězem, ba i ti, jimž se z důvodu technické poruchy na trati nepodařilo dojet do cíle zpět na hrad. Akce se konala 16. 7., a v tento jeden den navštívilo areál hradu více než 1000 návštěvníků.

Pohár motorových dvoukolekKámenské hradobraní 2016Co zajímavého připravujete v roce 2017?

 

Z nově připravovaných projektů viditelných pro návštěvníka to budou především výstavy. Na jaře ovšem začneme vážněji – příběhem dětí odsunutých v roce 1945 z Československa, tuto výstavu připravilo Centrum pro výzkum migrace ve spolupráci s Dolnorakouským zemským archivem a Ústavem pro dějiny venkova. Následovat bude výstava věnovaná spodnímu prádlu a hygieně - výstava představí předměty z etnografické sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o., především spodní prádlo a dochované hygienické potřeby z 19. a první poloviny 20. století. Závěr roku bude patřit výstavě na téma posvátné krajiny barokního Pelhřimova - výstava se zaměří na drobné sakrální památky, především exteriérovou náboženskou plastiku, ve veřejném prostoru Pelhřimova. Zajímavostí výstavy bude i využití interaktivní mapy se zanesenou lokací a detaily jednotlivých památek, na níž již nyní muzeum spolupracuje s oddělením GIS Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zajímavá, i když organizačně náročná bude práce na Kámeni, znovu bude připravena široká škála aktivit od kostýmovaných prohlídek, přes komentované prohlídky parku a hradohraní, až po koncert historické hudby. Nejpodstatnější a technicky nejsložitější akcí se stane rekonstrukce schodiště ve východní části parku a přesun pokladny hradu ze stávajícího místa dovnitř tělesa hradu.

 

 

Na kterou výstavu/projekt se těšíte nejvíce Vy osobně?

 

Nelze říct, že se na některou z připravovaných aktivit těším více či méně. Každá z nich skrývá svůj smysl a kouzlo. Má osobní meta v letošním roce se skrývá ve snaze získat do sbírky muzea mimořádně cenný a autentický motocykl Čechie – Bömerland 600 Super Sport. Zástupce této značky v expozici hradu Kámen již několik desítek let chybí, díky spolupráci s NTM v Praze nám byl jeden exemplář na sklonku roku nabídnut a mojí snahou bude získat potřebné prostředky k jeho odkoupení. Budu velmi rád, když příští rok na otázku „Jaký byl rok?“ odpovím, že velmi úspěšný, neboť jsme výše zmíněný motocykl získali do sbírky a můžeme jej prezentovat v rámci expozic hradu Kámen.

 

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 20.1.2017 / 20.1.2017
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina > Seznam příspěvkových organizací v oblasti kultury

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze