Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Bezpečnou nemocnicí 2016 na Vysočině je Nemocnice Třebíč

Vyhlášení výsledků soutěže Bezpečná nemocnice
Mezi vítěze 9. ročníku celostátní ankety Bezpečná nemocnice se zařadila i jedna z krajských nemocnic. Druhé místo získala Nemocnice Třebíč za projekt Zvyšování bezpečnosti provozu operačních sálů, za vítěze zvolila hodnoticí komise Ústřední vojenskou nemocnici – Vojenskou fakultní nemocnici Praha a třetí místo v soutěži, která pro rok 2016 nesla téma Zvyšování kvality a bezpečí na základě poznatků z praxe, patří Nemocnici Blansko. Do letošního ročníku se přihlásilo 18 nemocnic s 20 projekty.
 

 
 

Zástupci vítězných zdravotnických zařízení si prestižní ocenění převzali z rukou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka dnes v podvečer v Horáckém divadle Jihlava. „Je pro mě skutečným potěšením, že s ohledem na úkoly, práci i plné nasazení ve zdravotnictví si ještě autoři každého jednoho originálního projektu najdou prostor a dokáží se s námi podělit o příklady dobré praxe. Děkuji všem nejen za tuto aktivitu, ale především za zájem odrážet trendy moderní medicíny v praxi a přispívat tak k neustálému zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek, který stejně jako v minulých letech převzal nad akcí záštitu.

 

Do 9. ročníku se přihlásilo 18 lůžkových zdravotnických zařízení s dvaceti projekty, z nichž hodnotící komise ocenila šest nejlepších, které získaly cenu hejtmana Kraje Vysočina a finanční odměnu od spolupracujícího partnera soutěže firmy Johnson & Johnson v celkové výši 150 tisíc korun. Peníze nemocnice využijí na odborné vzdělávání vítězných projektových týmů.

 

Výsledky 9. ročníku soutěže Bezpečná nemocnice:

 

1. místo Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projekt: Bezpečná manipulace s léčivy

V rámci projektu byla do praxe zavedena elektronická evidence podávaných léčiv a paralelně bylo do organizační struktury nemocnice zařazeno nové pracoviště Farmakologistiky (FLOG), které se podílí na řízení a iniciaci toku léčiv mezi odbornými odděleními nemocnice. Hlavním úkolem nově vzniklého pracoviště bylo a je snížit náklady na nákup léčiv s maximálním využitím dostupných zásob na tzv. příručních skladech. V rámci zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče se zaměřením na snížení rizik v průběhu poskytování zdravotních služeb byla zavedena elektronická evidence podání léčiv.

 

2. místo Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Projekt: Zvyšování bezpečnosti provozu operačních sálů v Nemocnici Třebíč pomocí sofistikovaného SW

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti provozu s pomocí sofistikovaných informačních technologií a synergických pracovních postupů. Zvýšení bezpečnosti se týká všech aspektů provozu: bezpečí pacienta, ochrana personálu a celková provozní bezpečnost operačních sálů. Realizace projektu má dvě dimenze. Implementace technologie ve formě software a jeho podpůrné infrastruktury a implementace pracovních procesů. Implementované specializované softwarové řešení a jeho podpůrná infrastruktura umožňují bezpečněji elektronicky řídit provoz operačních sálů, zefektivnit utilizaci zdrojů, time-management a podpořit operační proces od naplánování operačního zákroku na ambulanci přes jeho realizaci v rámci hospitalizace až po pooperační péči. Cílem dalšího rozvoje je povýšení bezpečnosti v rovině pacienta za pomoci využití pokročilejších technologií v oblasti identifikace pacienta: identifikace čárovým kódem (1D nebo 2D) nebo jiné RFID technologie.

Konečným cílem projektu je plná elektronizace provozu operačních sálů, úplné osvojení technologie personálem a z toho vyplývající bezpečnější, standardizovaný a řízený proces realizace operačních postupů.

 

3. místo Nemocnice Blansko

Projekt: Prosím, polkněte si 2

Nemocnice Blansko se intenzivně věnuje problematice péče o pacienty s dysfagií (poruchou polykání). Každý pacient přijatý do nemocnice s touto diagnózou na neurologické oddělení JIP podléhá vstupnímu screeningu, na jehož základě jsou ihned stanovena nutriční opatření a plán týmové péče s cílem zajistit bezpečí pacienta a předejít rizikům komplikací. Standardizovaný program péče zavedený na pracovištích náležících pod iktové centrum byl, vzhledem k závažnosti problému, rozšířen i na ostatní lůžková oddělení nemocnice. Na základě poznatků z praxe bude zpracování jednoduchého instruktážního materiálu v podobě DVD, který bude sloužit jako edukační materiál pro nelékařský personál a současně i širokou laickou veřejnost.

 

4. místo Fakultní nemocnice Ostrava

Projekt: Fotodokumentace nehojících se ran ve FN Ostrava

 

5. místo Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Projekt: Prevence kožních lézí na operačních sálech

 

6. místo Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Projekt: Efektivní řízení provozu centrálních operačních sálů – bezpečí pacienta a provozu

 

7. místo Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Projekt: Zlepšení monitoringu pacientů po anestezii na standardních lůžkách a v ambulantních provozech v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje

 

8. místo Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Projekt: Zajištění bezpečnosti personálu v nemocnici Třinec

 

9. místo Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Projekt: Supervize ve zdravotnictví – zbytečnost nebo pomoc?

 

10. místo Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Projekt: Drzé mikroorganismy, víme jak na vás!!! Infekce spojené se zdravotní péčí. Nemocniční hygiena v SNO. Hygiena rukou zdravotníků a edukace veřejnosti v SNO.

 

11. - 12. místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Projekt: S úrazy si nechci hrát, nejsem jejich kamarád

 

11. - 12. místo Fakultní nemocnice Hradec Králové

Projekt: Efektivní vyhodnocování Indikátorů kvality jako vhodného nástroje zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče

 

13. - 14. místo Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Projekt: Aby byl bonding porodní radostí

 

13. - 14. místo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Projekt: Strukturovaná medikace a lékové interakce

 

15. - 16. místo Nemocnice Na Homolce

Projekt: Projekt nácviků kardiopulmonálních resuscitací na kardiochirurgickém oddělení – řízený NLZP

 

15. - 16. místo Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Projekt: Navázání kontaktu a důvěry u pacientů před totální endoprotézou

 

17. místo Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Projekt: Vzdělávací kurz Pečovatel v domácí péči

 

18. místo Stodská nemocnice a.s.

Projekt: Čisté ruce zdravotníka – ochrana všech

 

19. místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Projekt: Nově zavedený systém práce na odběrovém boxu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

 

20. místo Nemocnice Boskovice s.r.o.

Projekt: Zvyšování bezpečnosti zdravotníků a kvality služeb díky snížení fluktuace lékařů a přetěžování personálu na základě inovace procesu řízení kariérního plánu nového lékaře

 

Souběžně se slavnostním vyhlášením 9. ročníku soutěže Bezpečná nemocnice se dnes uskutečnil jubilejní 10. ročník konference Dny bezpečí. V krajském městě se setkala odborná veřejnost z oblasti zdravotnictví, partnerů soutěže a zástupců spolupracujících institucí, aby společně absolvovali zajímavé přednášky, představili si projekty Bezpečné nemocnice a také diskutovali u kulatých stolů.

 

Partnery soutěže jsou Spojená akreditační komise, o. p. s., Johnson & Johnson, s.r.o., Project HOPE – Česká republika, o. p. s., a Česká asociace sester, o. s.


Druhé místo patří Nemocnici Třebíč

Druhé místo patří Nemocnici Třebíč


Úspěch v podobě pátého místa v soutěži zaznamenala Nemocnice Jihlava

Úspěch v podobě pátého místa v soutěži zaznamenala Nemocnice Jihlava


Zástupci Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha s vítězným projektem

Zástupci Ústřední vojneské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha s vítězným projektemSlavnostní večer zpříjemnil swingový orchestr z Třeště Zatrestband

Slavnostní večer zpříjemnil swingový orchestr z Třeště Zatrestband


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 19.1.2017 / 19.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze