Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

POZOR na informace z jiných zdrojů ke kotlíkovým dotacím

Kotlíkové dotace
V posledních dnech Kraj Vysočina eviduje nárůst mylně interpretovaných, chybných a také matoucích informací, které o kotlíkových dotacích poskytují veřejnosti neproškolení a neinformovaní „odborníci“. Přesné informace jsou v tuto chvíli zveřejněny na www.kr-vysocina.cz/kotlíky. „V případě nejasností doporučujeme veřejnosti, aby k zodpovězení svých dotazů využila informační linku Kraje Vysočina na telefonním čísle 564 602 888,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.
 

 
 

Dodatečnou výzvu (tedy podmínky získání dotace) k předkládání žádostí na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za kotle na biomasu a tepelná čerpadla najdou žadatelé na adrese: http://www.kr-vysocina.cz/pravidla-dotacniho-titulu/ds-303227/p1=79643, formuláře k vyplnění jsou k dispozici pod tímto odkazem: https://www.kr-vysocina.cz/pro-zadatele/ds-303597/archiv=0&p1=79031 . Žádosti budou přijímány a evidovány až v termínu od 13. února 2017 od 8.00 hodin – osobně v sídle Kraje Vysočina, také prostřednictvím e-podatelny nebo zasláním poštou. Veškeré žádosti doručené před tímto termínem budou muset být s ohledem na stanovené podmínky odmítnuty a vráceny. Neexistuje ŽÁDNÝ pořadník nebo rezervace zajišťující pořadí žádostí. V rámci žádosti je možné předložit k proplacení prokazatelné náklady (podložené doklady), které v souvislosti s definovanou výměnou vznikly už od 17. prosince 2015.


Více informací na http://www.kr-vysocina.cz/kotliky.asp nebo v novinách Kraj Vysočina, které budou distribuovány zdarma do každé rodiny mezi 24. – 27. lednem 2017 prostřednictvím doručovatelů České pošty.


Kotlíky


  • tisk@kr-vysocina.cz
  • Více informací na informační lince Krajského úřadu Kraje Vysočina určené pro kotlíkové dotace, tel.: 564 602 888.
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 19.1.2017 / 19.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze