Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Bobři si oblíbili vodní toky Vysočiny

Bobři pojídající dřeviny
V okolí řek Sázavy, Balinky, Oslavy nebo Jihlavy není ničím výjimečným najít dřeviny okousané bobrem evropským. V některých oblastech Vysočiny je výskyt tohoto vodního hlodavce ojedinělý, další místa osídluje trvale. „Během podzimu a zejména v zimních měsících tvoří dřeviny 90 % bobří potravy. Pokud poškozené stromy odstraníme, bobr si najde jiné dřeviny, způsobí další škody a situaci to nepomůže,“ vysvětlil radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.
 

 
 

Bobr je výlučným býložravcem, živí se břehovými a podvodními bylinami a dřevinami, přičemž konzumace jednotlivých typů vegetace je sezonně velmi proměnlivá. V průběhu května až září konzumuje zejména byliny, rákos nebo zemědělské plodiny. V zimních měsících se jeho potrava skládá převážně z měkkých dřevin, jako jsou topoly a vrby. Nejvíce škod na dřevinách proto působí právě v období říjen až duben, z pokácené dřeviny postupně spotřebovávají kůru, lýko a tenké větve. „Při probírkách břehových porostů je třeba tuto sezonnost potravní nabídky respektovat. Odstraňování dřevin v zimním období může představovat nejen zásah do biotopu zvláště chráněného druhu, ale hlavně dochází k nadbytečnému poškozování dalších dřevin. V případě potřeby by měly být poškozené dřeviny odstraněny nejdříve v dubnu,“ uvedl krajský radní Martin Hyský.

 

Kraj Vysočina ale žádosti o uhrazení škod způsobených bobrem evropským eviduje jen výjimečně. Zástupci povodí o finanční náhradu žádali v minulosti pouze jednou. V praxi evidují škody na břehových porostech a poškozené dřeviny vývraty i bobrem evropským odstraňují společně.


Zasažené stromyZasažené stromy
  • Martina Kratochvílová, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 503, e-mail: kratochvilova.m@kr-vysocina.cz 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 18.1.2017 / 18.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze