Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Patnáct let Krajské knihovny Vysočiny

KKV
V letošním roce slaví Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě 15 let od svého vzniku. „Za tu dobu se podařilo několikanásobně rozšířit nabídku půjčovaných dokumentů, a to počtem i sortimentem, všechna oddělení knihovny prošla postupně rekonstrukcí a zlepšily se i online služby,“ shrnuje dynamický vývoj náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová. Patnácté výročí knihovna oslaví, do Havlíčkova Brodu přijede Jan Přeučil, zpívající právník Ivo Jahelka nebo cestovatelé Jiří Kalát a Kateřina Karásková.
 

 
 

Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě se dají kromě knih půjčit CD, DVD, e-knihy, ale také čtečky e-knih, tablety, deskové i karetní hry a třeba i brýle nebo deštníky. Výrazně stoupl počet registrovaných čtenářů a návštěvníků knihovny. „Rozšířili jsme také otevírací dobu, všechna oddělení jsou otevřená i v sobotu a oddělení pro dospělé funguje v pracovních dnech do 19 hodin,“ připomíná ředitelka Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě Jitka Hladíková, která jedním dechem dodává, že vzrostl počet kulturních a vzdělávacích akcí, které se konají i mimo budovu knihovny, jako například koncerty na Havlíčkově náměstí.

 

Neuvěřitelný rozvoj zaznamenala Univerzita volného času, která vznikla záhy po krajské knihovně. Začínalo v ní 92 posluchačů ve čtyřech oborech a v roce 2016 bylo zapsáno už 1143 posluchačů v 42 oborech. „Jako první z krajských knihoven jsme začali s každoročním oceňováním práce knihovníků obecních knihoven, které jsou součástí krajské sítě knihoven, na už tradiční Malé knihovnické slavnosti. A pravidelně se účastníme celostátních akcí, jako je Březen, měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Noc literatury, Týden knihoven nebo Den pro dětskou knihu,“ doplňuje ředitelka Jitka Hladíková.

 

Knihovna své patnáctileté výročí oslaví se čtenáři. Na středu 25. ledna připravila legendární inscenaci v podání Jana Přeučila Bláznovy zápisky, 1. února v sále Staré radnice vystoupí zpívající právník Ivo Jahelka, 6. února se návštěvníci přenesou do zemí, kde ženy vládnou, cestopisnou besedou provede Kateřina Karásková. Na březen pak knihovna mimo jiné plánuje přednášku doktora Lebenharta a besedu s Jiřím Kalátem o jeho cestách po Estonsku.


Anketa na webu Jak oslavit 15. výročí krajské knihovny prokázala zájem o večery pro rodiny s dětmi a také o knihovnický ples. „Obě prosby jsme připraveni splnit,“ uzavírá ředitelka Jitka Hladíková.

 

Patnáct let knihovny v číslech:

 

Rok 2002

Rok 2016

Knihovní fond

101 694 knihovních jednotek

342 590 knihovních jednotek

Registrovaní čtenáři

4 796

6 389

Fyzické návštěvy půjčoven

67 477

143 702

Výpůjčky

213 142 knihovních jednotek

356 743 knihovních jednotek

Kulturní a vzdělávací akce

372

1 339

 

Krajská knihovna Vysočiny je krajskou příspěvkovou organizací. Představuje veřejnou knihovnu s univerzálními knihovními fondy a regionální centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven Kraje Vysočina. Současně plní také funkci městské knihovny v Havlíčkově Brodě. Nejstarší knihou ve fondech jsou Epištoly kutnohorské od Karla Havlíčka Borovského z roku 1851 a nejčastěji si od roku 1997 do roku 2015 čtenáři půjčovali divadelní hru Romeo a Julie od Williama Shakespeara, celkem 894 krát. 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 18.1.2017 / 18.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze