Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Hejtman Jiří Běhounek přijal zástupce Spolku přátel Podkarpatské Rusi

Jiří Vetýška
Hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka navštívil Jiří Vetýška, předseda Spolku přátel Podkarpatské Rusi. Přijel z Jindřichova Hradce, aby v Jihlavě představil aktivity spolku a domluvil možnou spolupráci. „Rádi bychom v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě uspořádali výstavu fotografií z cest po Podkarpatské Rusi a při té příležitosti podpořili propagaci práce a činnosti našeho spolku,“ uvedl Jiří Vetýška.
 

 
 

„Kraj Vysočina letos už desátým rokem velmi aktivně spolupracuje s partnerským regionem Zakarpatská oblast Ukrajiny. Od roku 2007 jsme spoluinvestovali do veřejně prospěšných zařízení v Zakarpatské oblasti Ukrajiny částku přesahující 45 miliónů korun,“ přiblížil krajské aktivity Jiřímu Větýškovi hejtman Jiří Běhounek, který dodal, že se prozatím podařilo realizovat 150 společných investičních projektů. Ty se zaměřují na chudé a potřebné oblasti, na resorty školství, sociální oblast nebo zdravotnictví. Ze společných prostředků jsou realizovány opravy škol nebo zdravotnických zařízení a významně je podporována i výuka českého jazyka, který se vyučuje už na třech základních školách v Užhorodě, Mukačevu a Svaljavě, „U příležitosti desetiletého výročí partnerství Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny připravujeme společné akce určené široké veřejnosti obou regionů,“ shrnul plány hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který s Jiřím Vetýškou možnosti spolupráce spolku a Kraje Vysočina probral a přislíbil spolek informovat o dalších aktivitách Kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny.


Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi vzniklo v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 16.1.2017 / 16.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze