Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dobrovolní hasiči na Vysočině si letos rozdělí až 64 miliónů korun (AUDIO)

Hasiči
Rok 2017 bude opět štědrý ke sborům dobrovolných hasičů. V případě Kraje Vysočina bude právě mezi ně rozděleno až 64 miliónů korun z rozpočtu kraje nebo prostřednictvím kraje. „Historicky kraj dotuje rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany a nákupy věcného vybavení. Za tímto účelem je v krajském rozpočtu vyčleněna částka 4,3 miliónu korun,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Další peníze jsou pro „dobráky“ připraveny na repase a opravy mobilní požární techniky nebo nákup nových stříkaček.
 

 
 

V roce 2017 je Kraj Vysočina připravený administrovat a rozdělit mezi žadatele z řad sborů dobrovolných hasičů:

  • Dotace na akceschopnost jednotek SDH obcí – 4,3 milionů korun – účelem dotace je udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina ­– nákup věcného vybavení jednotky (ochranné pomůcky, nářadí, spotřební materiál, hasiva…), drobné opravy techniky, nákup PHM, revize a pojištění…;

  • Statní dotace od MV GŘ HZS ČR – v současné době není známa výše dotace na 2017, v roce 2016 to bylo 3,384 milionů korun – dotace je poskytována obcím na pohotovost vybraných JPO, mzdy členů jednotky, odbornou přípravu, věcné vybavení, náhrady za zásahy jednotky mimo katastrální území obce;

  • Dotace na dopravní automobily – stát poskytne k rozdělení obcím v Kraji Vysočina na rok 2017 až 31 milionů korun. Kraj se zavázal přispět ze svého rozpočtu obcím, které získají státní dotaci, částkou do výše 2/3 státní dotace, což může být až 20,66 milionů korun;

  • Dotace na repase a opravy mobilní požární techniky (cisternové automobilové stříkačky) – v roce 2017 plánuje kraj rozdělit až 1,5 milionů korun. Dotace bude poskytnuta obcím, které si požádaly na podzim loňského roku a splnily podmínky dotačního programu.

  • Dotace na nákup nových cisternových automobilových stříkaček – předpokládá se, že obcím, které v letošním roce obdrží státní dotaci na nákup CAS, kraj přispěje ze svého rozpočtu. Dosavadní praxe byla taková, že kraj přispěl obci 500 tisíc korun. V roce 2016 realizovaly nákup nové CAS čtyři obce, v letošním roce to bude pět obcí.

Celkem tak mohou obce z uvedených programů a podpor získat až cca 64 milionů korun – 35 milionů korun státní dotace, která je poskytována ve spolupráci s Krajem Vysočina, a 29 milionů korun, které formou dotací poskytne Kraj Vysočina.

 

V roce 2016 poskytl Kraj Vysočina obcím na požární ochranu 17,67 milionů korun. „Šlo o historicky nejvyšší částku, kterou kraj vyčlenil a rozdělil. V předchozích letech se výše vlastní krajské podpory pohybovala mezi šesti až devíti miliony korun,“  uzavřel hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

  • Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: dvorak.pavel@kr-vysocina.cz
  • Audio: Monika Brothánková

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 13.1.2017 / 13.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze