Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina posílí akviziční činnost svých muzeí a galerií

Obrazy přibližují pacientům partnerské kraje Vysočiny
Rada Kraje Vysočina dnes schválila zcela nová pravidla, která významným způsobem ovlivní stávající akviziční činnost sedmi muzeí a galerií, které kraj zřizuje na úseku kultury. „Každý rok bude v krajském rozpočtu kapitoly Kultura výhradně na nákup mimořádných sbírkových předmětů vyčleněna částka jeden milion korun, který bude rozdělen na základě požadavků krajských kulturních institucí,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.
 

 
 

Sbírkové fondy Kraje Vysočina spravují Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Třebíč, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Krajské sbírky umístěné v muzeích a galeriích se neustále rozšiřují, a to jednak vlastními sběry, ale i dary veřejnosti a příležitostně také vlastními nákupy, pokud jim to finanční situace dovolí. A právě tyto organizace budou mít nyní novou možnost každoročně si požádat o finanční podporu nákupu mimořádného předmětu nebo souboru předmětů. Dohromady získají do svých rozpočtů milion korun navíc.

 

Už v loňském roce Kraj Vysočina mimořádně navýšil příspěvky na provoz sbírkotvorných příspěvkových organizací. Díky necelému milionu korun se podařilo rozšířit krajské sbírky o obraz Německý Brod z roku 1914 od Emila Artura Pittermana, tavenou broušenou křišťálovou plastiku Půlměsíc z roku 2012 od sklářského výtvarníka Jaroslava Svobody, fotografie po zesnulé české umělkyni Zorce Ságlové rozené Jirousové, tavenou skleněnou plastiku Františka Janáka s názvem Ledovec II, unikátní kolekci drahých kamenů a zpracovaných drahých kamenů – celoživotní dílo sběratele Luboše Rejla, tříkolové vozítko Velorex či obrazy Ladislava Nováka, Otty Maria Stritzka nebo Emanuela Ranného.

 

Kraj Vysočina si od nových pravidel slibuje zlepšení hlavního poslání muzeí, kterým je získávat a shromažďovat přírodniny a lidské výtvory a z nich vytvářet sbírky, a s tím související zvýšení konkurenceschopnosti mezi ostatními muzejními a galerijními institucemi. Navíc hodnota pořizovaných předmětů s časem roste. „Předpokládáme, že nebude možné vyhovět každé žádosti na rozšíření sbírek. Upřednostníme mimořádné příležitosti k akvizicím, které umožní rozšířit sbírkové fondy o jedinečné exponáty, které zhodnotí a doplní sbírky Kraje Vysočina a současně budou široké veřejnosti prezentovány v expozicích nebo dalších výstavních programech. Zohledníme také specializaci dané instituce, soulad s akvizičním plánem a vycházet budeme i z doporučení sbírkotvorných komisí a dalších externích odborných posudků,“ doplnil na závěr vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina Ladislav Seidl.

 

  • Více informací Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 249, e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 10.1.2017 / 10.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze