Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Budoucí středoškoláci letos odevzdávají přihlášky na školy do 1. března (AUDIO)

Volná místa na středních školách
Jen necelé dva měsíce zbývají do zásadního rozhodnutí žáků devátých tříd a jejich rodičů, kam na střední školu. „Termín odevzdání přihlášky na střední školu se oproti minulému roku posunul o 14 dní dopředu na 1. března 2017. Budoucí středoškoláci mají jen do tohoto data možnost odevzdat opět maximálně dvě přihlášky na vybrané školy,“ informuje radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová s tím, že v jiném režimu jsou školy požadující talentové zkoušky.
 

 
 

S letošním procesem přijímacích zkoušek na střední školy přichází i řada novinek. Poprvé se budou naostro konat povinné jednotné zkoušky v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou, což platí i pro studenty nástavbového studia nebo dálkové formy vzdělávání. Výjimkou jsou jen obory zkráceného studia a obory vzdělání s talentovou zkouškou (vyjma oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou). „Přijímací zkoušky budou formou didaktických testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace testovat znalosti deváťáků, a to v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,“ uvedla krajská radní Jana Fialová s tím, že jednotné přijímačky mají stanovené dva řádné a další dva náhradní termíny, přičemž řádné termíny jsou stanoveny zvlášť pro čtyřleté obory vzdělání a zvlášť pro víceletá gymnázia.

Zásadní změny by se ale žáci devátých ročníků základních škol bát neměli. Kraj Vysočina, který zřizuje 36 středních škol, se od začátku zapojoval do ověřování jednotných přijímacích zkoušek. Pilotního ověřování se zúčastňovaly nejen všechny krajské střední školy s maturitními obory kategorie M a K, ale i řada dalších středních škol jiných zřizovatelů. Nejde tedy o neplánovanou novinku, která by měla školy, respektive žáky zaskočit.

 

Každý uchazeč může přijímačky absolvovat dvakrát. V prvním termínu ve  škole, kterou uchazeč uvedl v přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém případě ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Do celkového hodnocení se pak započítává lepší výsledek. Školy musí podle stanovených pravidel přihlédnout k výsledkům jednotné zkoušky v celkovém hodnocení uchazeče z 60 %, v případě oborů vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně ze 40 %.

Ředitelé středních škol navíc mají stále možnost realizovat vlastní tzv. školní přijímací zkoušku, a to ve dvou termínech od 12. do 28. dubna 2017.

 

První kolo přijímací zkoušky vyhlásí ředitelé středních škol do 31. ledna, do kdy také budoucí středoškoláci osobně nebo na webových stránkách školy získají přesné a závazné informace k přijímacímu řízení i k předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru. O úspěšném přijetí se žáci dozvědí ze zveřejněného seznamu přijatých uchazečů (nepřijatým bude rozhodnutí doručeno) a následně do deseti pracovních dnů je třeba potvrdit zájem o školu odevzdáním tzv. zápisového lístku, který se týká jen denní formy studia vzdělávání a je možné ho až na dvě výjimky uplatnit pouze jednou. „Zápisový lístek obdrží žák základní školy do 15. března, v ostatních případech ho vydá krajský úřad,“ vysvětlil Vladimír Zelený z odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Seznam přijatých uchazečů by měl být zveřejněn nejpozději 3. května 2017.

 

Detailní informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017, o přijímací řízení na gymnázia se sportovní přípravou, přesné požadavky na jednotné testy z Českého jazyka a literatury a Matematiky, ale také ilustrační testy z minulých let i ostré testy z loňského pokusného ověřování jednotných zkoušek je možné najít na krajských webových stránkách pod tímto odkazem, kde jsou také ke stažení všechny nové tiskopisy přihlášek i vzory vyplnění přihlášek na střední školy. Všechny dotazy pak rádi zodpovědí pracovníci Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina na telefonních číslech 564 602 964 nebo 564 602 944.

 

Na co si dát pozor:

  • na změnu data, do kdy je třeba  nejpozději doručit přihlášku příslušné střední škole – letos do 1. března!

  • na správné vyplnění přihlášky - pokud využijí možnosti podat v rámci 1. kola dvě přihlášky, tak je třeba, aby bylo na obou přihláškách pořadí škol stejné.

  • na čerpání aktuálních a úplných údajů pro vlastním vyplněním přihlášky - závazné je pouze to, co uvede škola v rámci vyhlášení 1. kola přijímacího řízení (zákonný termín zveřejnění je do 31. ledna 2017

  • na včasné odevzdání zápisového lístku (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí - týká se jen denní formy vzdělávání

     


Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

od 2. ledna do 15. února 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

do 31. ledna 2017

Ředitel  školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou) .

do 20. února 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2017

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

18. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

19. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

20. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

do 28. dubna 2017 (nejpozději)

zpřístupnění hodnocení uchazeče z centrálně zadávaných testů příslušné střední škole (týká se oborů s jednotnou zkouškou)

11. května 2017

1. náhradní termín jednotné zkoušky - všechny obory vzdělání.

12. května 2017

2. náhradní termín jednotné zkoušky - všechny obory vzdělání.


 


 


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 9.1.2017 / 9.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze