Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Mrazivé počasí přerušilo práci na mostě v Třebíči

Most Třebíč
Kraj Vysočina, jako investor stavby Podklášterského mostu přes řeku Jihlavu, informuje o postupu prací: Zhotovitel provedl práce na zapažení pro objekt nábřežních zdí. Současně byly dokončeny naplánované úpravy v korytě řeky, byl vybourán původní středový pilíř použitý pro podepření skruže (bednění pro mostovku) během výstavby. Byl dokončen zásyp přechodových oblastí na obou stranách mostu, byla vybetonována přechodová deska a byl již napevno osazen mostní závěr.
 

 
 

Město Třebíč vyhovělo žádosti Kraje Vysočina a zhotovitele, poskytlo součinnost a bude prostřednictvím městské policie kontrolovat staveniště kvůli vstupu nepovolaných osob. Staveniště je nyní zaplotováno. Obnovení prací se předpokládá v druhé polovině ledna, kdy se dle klimatických podmínek dokončí stavby nábřežních zdí na obou stranách řeky a bude finalizována úprava koryta v řece kamennou rovnaninou za součinnosti s povodím.


Fotodokumentace z 16. 12. 2016

Most Třebíč

Most Třebíč

  • Stanislav Juránek, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 5.1.2017 / 5.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze