Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj přijímá přihlášky do II. ročníku soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

CSR
Až do konce ledna se firmy, které dobrovolně integrují sociální, ekologická a lidskoprávní hlediska do svého každodenního provozu a které mají zájem poměřit své výsledky s ostatními organizacemi v sektoru svého působení, mohou přihlásit do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou zodpovědnost. Stačí podat přihlášku, ucházet se o prestižní ocenění Kraje Vysočina a získat tak podněty pro další rozvoj a nezanedbatelnou tržní výhodu.
 

 
 

K současným přístupům systémů řízení úspěšné organizace patří nejen aktivity vedoucí ke zvyšování tržeb a k naplňování očekávání zákazníků v ohledu kvality výrobků a poskytovaných služeb, ale i takových, které pomáhají zvyšovat kvalitu života celé společnosti a přispívají k ochraně životního prostředí. Kraj Vysočina chce takového organizace působící na jeho území ocenit a prezentovat je spolu s jejich výsledky. Záměrem ocenění je přiblížit široké veřejnosti, soukromému i veřejnému sektoru přínosy společenské odpovědnosti a dál je šířit. „Mezi přínosy bezesporu patří motivace pro další rozvoj v oblasti společenské odpovědnosti, rozvoj kultury organizací, identifikace vlastních silných stránek a oblastí pro zlepšení, posilování vlastní strategie organizace a udržitelného rozvoje,“ uvedl k ocenění hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

„Jsme přesvědčeni, že v Kraji Vysočina jsou řádově desítky adeptů na získání této ceny. Jen je třeba nechat o sobě slyšet,“ doplňuje ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec.


Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením  pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory  Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o. Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty jakékoli velikosti, organizace veřejného sektoru, obce, ale také neziskové nebo příspěvkové organizace, které působí na území Kraje Vysočina.


Kategorie a podkategorie uvedené soutěže jsou:

1. soukromý sektor:

  • zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců včetně
  • zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců

2. veřejný sektor:

  • obce
  • ostatní (neziskové, příspěvkové organizace apod.)


Z každé kategorie budou oceněny tři organizace v pořadí 1., 2. a 3. místo. Zástupci vítězných společností si pak diplom a upomínkový předmět slavnostně převezmou 10. dubna v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě.

 

Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na krajských webových stránkách: http://www.kr-vysocina.cz/odpovednost.


Vyplněnou přihlášku a dotazník je třeba zaslat v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina Oddělení řízení lidských zdrojů Žižkova 57 587 33 Jihlava. Obálku je třeba označit heslem: „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“. Více informací Vám poskytne Ing. Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.  


 

Slavnostní předání Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost v roce 2016

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 4.1.2017 / 4.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze