Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Školský portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Uznávání zahraničního vzdělání - přehled za rok 2016

 

 
 

Uznávání zahraničního vzdělání – přehled za rok 2016

V roce 2016 Krajskému úřadu Kraje Vysočina (dále jen „krajský úřad“) došlo celkem 37 žádostí o uznání zahraničního vzdělání. Žadatelé předložili doklady o dosaženém vzdělání  z následujících států:

 

stát

počet žádostí

Ukrajina

26

Ruská federace

4

Běloruská republika

2

Rakouská republika

1

Španělské království

1

Kanada

1

Makedonská republika

1

Slovenská republika

1

 

Dále byly v roce 2016 vyřízeny dvě žádosti z roku 2015.

 

Kladně bylo vyřízeno 26 žádostí o uznání zahraničního vzdělání.

 

uznané vzdělání

počet

základní

2

střední s maturitní zkouškou

23

střední s výučním listem

1

 

Krajský úřad v roce 2016 vydal 6 osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení a 20 rozhodnutí s nostrifikační doložkou.  

 

Bez nařízení nostrifikační zkoušky krajský úřad vyhověl 5 žádostem. 

Nostrifikační zkouška byla žadatelům nařízena ve 24 případech, 15 žadatelů ji úspěšně složilo.

Krajský úřad  vydal 9 zamítavých rozhodnutí (žádost byla zamítnuta z důvodu nevykonání nostrifikační zkoušky).

 

Čtyři žádosti nebyly do konce roku 2016 vyřízeny a bude o nich rozhodnuto v roce 2017.

 

 


 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 3.1.2017 / 3.1.2017
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Školský portál > Mládež a sport > Volný čas dětí a mládeže > Informační centra pro mládež

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze