Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina plánuje zdvojnásobit počet sčítačů sledující pohyb na vysočinských cyklostezkách

Sčítače
Kraj Vysočina se chystá pořídit a osadit další čtyři automatické selektivní sčítače. Fungovat budou ve vybraných lokalitách v rámci páteřní sítě cyklotras na Vysočině a společně s dalšími čtyřmi, které zachycují pohyb cyklistů i pěších už od sezóny 2016, přispějí k přehledu o oprávněnosti investic do infrastruktury pro cyklisty a pěší na Vysočině. Nákup prvních čtyř přístrojů financoval Kraj Vysočina z vlastních zdrojů. Letošní pořízení by mohla částečně pokrýt dotace z národních zdrojů.
 

 
 

„Naším záměrem je postupné kompletní pokrytí páteřní sítě cyklotras v Kraji Vysočina. Za tímto účelem jsme do rozpočtu na letošní rok navrhli částku 500 tisíc korun na realizaci druhé etapy monitoringu cyklistů a pěších. Pokud se podaří získat část prostředků od státu, logicky snížíme plánované náklady kraje,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

 

Rada Kraje Vysočina dnes schválila projektový záměr druhé etapy monitoringu cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina a posvětila také podání žádosti o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, konkrétně z dotačního titulu Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.


Začátek projektu připadá na letošní duben a předpokládaný konec na závěr září. „Instalaci a aktivaci sčítačů bychom měli stihnout v červnu, abychom využili letní sezónu a získali co největší přehled o pohybu a frekventovanosti vytipovaných úseků cyklotras a cyklostezek na Vysočině a data následně využili nejen v oblasti cestovního ruchu ale také pro argumentaci nutnosti a oprávněnosti investic do infrastruktury pro cyklisty a pěší,“ připomněl krajský cyklokoordinátor Petr Stejskal z Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Současná čtveřice sčítačů monitorovala od konce června 2016 vytíženost úseku cyklostezky Jihlava – Třebíč – Raabs v katastru Třebíče a další míjeli cyklisté nebo chodci na trase EuroVelo č. 4. u Žďáru nad Sázavou a u Bystřice nad Pernštejnem. Letos by se nenápadné sloupky v přírodním designu mohly objevit například na Jihlavsku, Moravskobudějovicku, Novoměstsku a Přibyslavsku.

 

První fáze monitoringu v minulém roce prokázala, že bez ohledu na počasí ve sledovaných oblastech v letní sezóně (červenec – září) dosahoval měsíční průměr na frekventovaných lokalitách více než 30 tisíc průchodů a průjezdů pěších i cyklistů. Například cyklostezka směřující z rekreační oblasti Pilák ve Žďáru nad Sázavou směrem na Velké Dářko vykazovala denní průměr 995 uživatelů v uvedeném období.


  • Více informací Petr Stejskal, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 354, e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 3.1.2017 / 3.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze