Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

V centrech měst je více policistů

V souvislosti s útokem, ke kterému došlo v pondělí v Berlíně, byla v rámci České republiky nastavena ze strany Policie České republiky mimořádná bezpečnostní opatření, která spočívají zejména v ochraně míst s vyšší koncentrací osob. Zvýšená bezpečnostní opatření se dotýkají celé České republiky. V rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina byla tato opatření realizována již od úterka, kdy byl výrazně posílen počet policistů zejména v rámci hlídkové služby.
 

 
 

Policisté vyzbrojeni dlouhými zbraněmi monitorují situaci především v místech s větší koncentrací osob, tedy na náměstích, kde probíhají nejrůznější předvánoční kulturní a společenské akce. „Hlídkujeme na autobusových či vlakových nádražích, ve velkých obchodních a nákupních centrech a v dalších místech, kde se soustřeďuje vyšší počet lidí. V rámci preventivních opatření spolupracují naši policisté také se strážníky městské policie, kdy společně monitorují předem vytipované lokality a riziková a exponovaná místa,“ upřesnil plk. Mgr. Radek Malíř, ředitel Krajského ředitelství  policie kraje Vysočina.

Vedle těchto zvýšených bezpečnostních preventivních opatření se policisté rovněž zaměřují na kriminalitu spojenou s adventním obdobím, tedy zejména na pouliční kriminalitu a delikty majetkového charakteru.

Vedení Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a vedení jednotlivých územních odborů je v kontaktu s krajskou samosprávou, její bezpečnostní radou, a také s místními samosprávami, stejně tak s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Na základě osobních jednání s představiteli kraje a větších měst v našem kraji byla opětovně vytipována riziková a exponovaná místa, kde se v souvislosti s vánočními akcemi a oslavami konce roku předpokládá vyšší  koncentrace osob. Na tato místa bude nejméně do konce letošního roku zaměřen zvýšený dohled policistů zejména uniformované policie. Stejně tak byla vytipována riziková veřejná prostranství, na kterých se od dnešního rána instalují také technické zábrany proti možnému narušení probíhajících nebo plánovaných společenských akcí.

V našem kraji se jedná o centrální náměstí v Jihlavě, v Třebíči a v Havlíčkově Brodě, kde se v průběhu dnešního dopoledne instalovaly na vybraných místech betonové zábrany. Tyto zábrany instalovali podle našich pokynů pracovníci organizací daných měst. V některých případech mohou být v dalších dnech technické zábrany ještě doplněny stojícími vozidly Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky. Všechna tato bezpečnostní opatření směřují k ochraně obyvatel a návštěvníků České republiky, v našich podmínkách k ochraně obyvatel a návštěvníků našeho Kraje Vysočina.

„Situaci, kterou řeší naši západní sousedé, není možné přehlížet, je třeba ji pečlivě vyhodnotit a tak jak se nyní děje - informovat veřejnost o nastavených opatřeních. Proto bych byl rád, kdyby veřejnost vnímala aktuálně přijatá zvýšená bezpečnostní opatření v Kraji Vysočina klidně a tolerantně,“ uvedl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.


  • mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
    Krajské ředitelství Policie ČR kraje Vysočina

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.12.2016 / 22.12.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies