Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Otevřený dopis hejtmana Kraje Vysočina pracovníkům ve zdravotnictví a sociální sféře

 

 
 

Vážení pracovníci příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb,

 

dovolte mi poděkovat Vám i touto cestou za odvedenou práci v roce 2016 a popřát Vám pěkné prožití klidných svátků vánočních a hodně zdraví v roce 2017.

 

Je však pro mě obrovským zklamáním, že se v tomto předvánočním čase objevují nereálné  požadavky na odměňování v roce následujícím, které jdou daleko nad rámec vládou schválených zvýšených tarifů.

Musím upozornit, že žádná instituce zřizovaná krajem nezaniká z nezájmu politiků nebo proto, že nedostává finance na provoz. Zaniká vždy zevnitř, nedostatkem pracovníků, rozpadem pracovních týmů a ztrátou svého lidského potenciálu. Zvláště v období přípravy nových smluv ve zdravotnických zařízeních je tato cesta velmi nebezpečná a ve zdravotnictví ohrožuje přímo samotnou existenci našich nemocnic.

 

Žádám Vás velmi naléhavě o zvážení všech kroků, které by mohly vést k následné destabilizaci systémů nemocnic v Kraji Vysočina. Upozorňuji, že pokles výkonnosti nemocnic povede mnohdy k nevratným krokům a nenahraditelným ztrátám, které budovanou image a důvěru v nemocnice v Kraji Vysočina v krátké době zcela negují.

 

Prosím Vás v závěru roku o věcné uvažování a řešení situace ve prospěch našich nemocných, potřebných, ve prospěch obyvatel Kraje Vysočina.

 

S úctou

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina


V Jihlavě, 21. prosince 2016

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.12.2016 / 21.12.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze