Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nemocnice Nové Město na Moravě po novém roce najede na směnný provoz

Vedení Nemocnice Nové Město na Moravě informovalo vedení Kraje Vysočina o nutnosti zavedení směnného provozu počínaje 1. lednem 2017. Zhruba dvě třetiny lékařů vypověděly dohody o pracovní činnosti, které jsou nutné pro zajištění pohotovostí. Jejich akceptaci podmínili nereálným navýšením odměn za služby a navýšením i základního tarifu. Od nového roku mají nejen lékaři, ale i ostatní zdravotnický personál krajských nemocnic garantovány nárůsty tarifních mezd o 10%. Astronomické požadavky lékařů z novoměstské nemocnice na další nárůst nejen odměn o další desítky procent jsou pro nemocnici i kraj mimo jejich současné finanční možnosti. „S ohledem na snahu nemocnice zachovat akutní lékařskou péči bylo rozhodnuto, že od 1. 1. 2017 bude nemocnice poskytovat sice plnou akutní péči, ale k určitému omezení dojde v provozu ambulancí a plánovaných výkonů napříč odbornostmi,“ informovala ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě Věra Palečková.
 

 
 

Tisková zpráva Nemocnice Nové Město na Moravě


Od ledna začíná v novoměstské nemocnici směnný provoz.
Důvodem jsou vysoké platové požadavky lékařů

Vzhledem k nesplnitelným požadavkům asi dvou třetin lékařů Nemocnice Nové Město na Moravě a marné snaze vedení nemocnice na dohodě nebo přijatelném kompromisu pro zvýšení platů a odměn za služby přejde novoměstská nemocnice od 1. ledna 2017 na směnný provoz.

Přestože všichni zaměstnanci nemocnice dostanou od ledna přidáno 10% do tarifních platů, část lékařů vypověděla dohody o pracovní činnosti a požaduje pro sebe další navýšení platů, které by znamenalo dalších 25 milionů korun z rozpočtu nemocnice.

Nemocnice Nové Město na Moravě bude i nadále poskytovat bezpečnou akutní péči. V následujících týdnech však patrně dojde k odkládání plánovaných operací a nezbytně také k omezení provozu některých ambulancí.

Pacienti, kterých se změny provozu oddělení a ambulancí budou týkat, budou včas informováni.

Zdroj: Nemocnice Nové Město na Moravě


„Velmi nás tato situace mrzí a překvapila nás. Nemocnice Nové Město na Moravě ji musí paradoxně řešit v době, kdy nejen lékaři dostávají nejvyšší navýšení základu platů za poslední roky. I v ostatních nemocnicích je personál velmi vytížen, ale lékaři jsou ochotni akceptovat 10% navýšení, tedy první diskutovanou část zlepšování situace platů ve zdravotnictví, nebo přistoupit  na kompromisy neohrožující rozvoj nemocnice včetně pořizování nových technologií. Pouze v Nemocnici Nové Město na Moravě trvají lékaři na svých požadavcích okamžitého prudkého nárůstu plateb za služby. V případě jejich neakceptace ze strany nemocnice sami navrhli, aby nemocnice připravila směnný provoz. Ostatní zdravotnický personál s navrhovaným desetiprocentním navýšením souhlasí,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Nastolené finanční požadavky jsou pro nemocnici  i kraj  absolutně nereálné.

Podle informací vedení Nemocnice Nové Město na Moravě jsou výpovědi dohod lékaři zdůvodňovány přetížeností nebo zhoršováním kvalifikačního prostředí mezi lékaři. Zavedení směnného provozu minimálně jeden z jmenovaných problémů řeší. Lékaři budou mít více času na odpočinek. „Vývojem situace v Nemocnici Nové Město na Moravě a nerealistickými požadavky na odměňování jsem zaskočen, velmi zklamán a mohu se pacientům pouze omluvit. Kraj Vysočina dodržoval, v případě Nemocnice Nové Město na Moravě veškeré dohody, investoval na základě žádostí především lékařských odborníků obrovské peníze do jejího vybavení a provozu, a přesto nyní dochází k ohrožení činnosti nemocnice, protože může směnným provozem dojít k dlouhodobému poškození činnosti a výkonnosti nemocnice. Přesvědčení, že tyto postupy povedou ke změně v českém zdravotnictví, jsou bohužel liché. Povedou pouze ke zhoršení postavení Nemocnice Nové Město na Moravě a poškodí jen potřebné pacienty. Při vědomí odpovědnosti za veškeré služby, které kraj ve zdravotnictví, sociálních službách, školství atd. poskytuje zcela otevřeně prohlašuji, že nemáme kam ustoupit, nabízené 10% navýšení mezd rozhodnutých Vládou plně podpoříme. Ostatní mzdové požadavky jdoucí nad rámec tohoto usnesení odmítáme,“ komentuje situaci hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Vedení Nemocnice Nové Město na Moravě a Kraje Vysočina považují za nutné a férové informovat veřejnost i lékaře Nemocnice Nové Město na Moravě otevřeně o případných opatření, která v různém rozsahu a v určité době budou muset být přijata:

 • Zavedení směnného provozu s udržením akutní péče
 • Omezení plánovaných operačních výkonů na neurčitou dobu
 • Omezení provozu některých ambulancí, prodloužení čekacích lhůt
 • Omezení provozu některých oddělení, v krajním případě jejich zrušení a nastavení pouze ambulantní péče
 • Ztráta výkonnosti nemocnice a pokles plateb zdravotních pojišťoven, do budoucna zásadně ovlivňující  financování a péči pro další roky, zvláště v roce uzavírání nových rámcových smluv
 • Rozhodnutí omezení až zastavení investic zřizovatele
 • Krácení úvazků a v krajním případě ukončování pracovních poměrů napříč všemi obory

Kraj Vysočina v této souvislosti nařídil okamžitou revizi aktuálních kapacit ostatních čtyř krajských nemocnic, na které budou v krajním případě odkazováni neobsloužení pacienti Nemocnice Nové Město na Moravě. „Míra kompromisu existuje, ale musí být v intencích slušnosti  a reálnosti,“ reagoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Největší krajské  i vlastní investice a přístrojové vybavení Nemocnice Nové Město na Moravě 

2016 Pořízení nejmodernějšího 3D mamografu s tomosyntézou (v době pořízení jím disponovalo pouze 5 pracovišť v ČR), předpokládaná částka 8,6 mil. Kč; 5,4 mil. Kč vysoutěžená částka (financováno z vlastních zdrojů nemocnice)

2016 Pořízení magnetické rezonance - předpokládané částky přístroj 44 mil. Kč, stavební úpravy pro jeho provoz 32 mil. Kč; vysoutěženo magnetická rezonance 32,4 mil. Kč (předfinancováno Krajem Vysočina s možností spoluúčasti IROP), stavební práce 11, 8 mil. Kč (financováno krajem) 

2011 Rekonstrukce interního pavilonu, 432 mil. Kč

 


Ohrožená investice

2017 – 2018 Novostavba Dětského pavilonu (vč. umístění ambulance ORL, neurologie a moderního zázemí pro lékaře a sestry)


 • Jitka Svatošová, oddělení tiskové
  Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
  e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.12.2016 / 21.12.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze