Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Z Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2017 více peněz pro nejmenší obce

Program obnovy venkova Vysočiny 2012
Zastupitelstvo kraje dnes schválilo aktuální podmínky Programu obnovy venkova Vysočiny (POVV) na rok 2017. „V čerstvě odhlasovaném rozpočtu Kraje Vysočina pro další rok se počítá pro nejmenší obce s rozdělením 80 miliónů korun. Tedy o 11 miliónů korun více než o rok dříve,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.
 

 
 

Žádosti bude možné podat od 1. února 2017 až do 30. června 2017 na obcích s rozšířenou působností. Tento ověřený postup, který mají obce zažitý, se nemění. „Každá obec bude mít garantováno 120 tisíc korun na svůj konkrétní projekt při zachování povinného spolufinancování - obce do 300 obyvatel 40 % vlastního podílu, obce od 300 do 1500 obyvatel pak 50 % vlastního podílu. Z hlediska obsahového zaměření POVV byla doplněna dle potřeb obcí také možnost nákupu komunální techniky, jinak rozsah podporovaných objektů zůstal zachován. Jsem rád, že se nám daří pomáhat obcím v kraji při řešení jejich potřeb,“ uvedl Pavel Pacal.

 

Spolu s jednoduchou žádostí bude nutné dále doložit doklad o vlastnictví dotčené nemovitosti a souvisejících pozemků (např. formou prosté kopie výpisu z katastru nemovitostí a snímku katastrální mapy s vyznačením pozemků a objektů, kterých se projekt týká), dále obec k žádosti přiloží kopii případných stavebních nebo vodoprávních povolení včetně nabytí právní moci a jako poslední příloha bude doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (samostatný formulář).

V rámci zjednodušení tohoto dotačního titulu byla pro rok 2017 vyřazena kontrola připravenosti akcí.

 

Přesné znění podmínek POVV je zveřejněno na webu kraje: http://www.kr-vysocina.cz/edotace

 

  •  Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 20.12.2016 / 20.12.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze