Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Ředitelé krajských příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb řeší nedostatek personálu

Setkání ředitelů
Domov ve Věži hostil na pravidelné poradě ředitelky a ředitele všech příspěvkových organizací, poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina. Úvodní slovo pronesl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací Pavel Franěk. Seznámil ředitele s největšími plánovanými investičními akcemi kraje v sociální oblasti, mezi které bezesporu patří výstavba domovů pro seniory v Havlíčkově Brodě, Jihlavě a Humpolci a také druhá etapa transformace bývalých ústavů sociální péče.
 

 
 

„Jsem si vědom, že náročnost práce v sociálních službách často neodpovídá finančnímu ohodnocení. O to více si vážím práce všech vašich zaměstnanců,“ poděkoval  hned na začátku  přítomným ředitelům náměstek Pavel Franěk.


Další část setkání se věnovala provozním, ekonomickým a organizačním záležitostem příspěvkových organizací. Jako největší problém se téměř ve všech organizacích ukazuje nedostatek personálu pro zajištění bezproblémového chodu zařízení a jejich nedostatečné finanční ohodnocení. „Krajská samospráva vnímá tento problém jako velice urgentní, podrobně ho mapuje a připravuje konkrétní opatření, která by mohla napomoci nepříznivou situaci řešit,“ reagoval na podněty ředitelů náměstek Pavel Franěk.


Na závěr si ředitelé prohlédli prostory Domova ve Věži. Zařízení je jediným v kraji, jež pečuje o klienty s chronickým duševním onemocněním, které v důsledku biopsychosociálního nebo zdravotního postižení vyžadují ústavní péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.


 SetkáníSetkání  • Stanislava Holbová, odbor sociálních věcí, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 828, e-mail:  holbova.s@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 16.12.2016 / 16.12.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze