Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Galerie výtvarného umění v Havlíčkůvě Brodě

 

 
 

Jaký byl rok 2016 z pohledu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě?

Galerie se v roce 2016 zaměřila oproti jiným letům především na krátkodobé výstavy. Bohatší výstavní činnost byla díky realizaci výstav i v prostorách stálé expozice, protože se nám podařilo získat grant MK ČR na celoroční výstavní činnost. V průběhu roku jsme realizovali tři mimořádné výstavní projekty věnované české ilustraci, které se setkaly s velkým ohlasem u návštěvníků. Prvním byla výstava „Dětský svět očima Heleny Zmatlíkové“, druhým „Josef Lada nejen dětem“ a posledním „Broučci Jana Karafiáta“. Návštěvnost těchto tří výstav byla 6.972 osob.

Rok 2016 byl také rokem několika výročí pro město Havlíčkův Brod. Nejvýznamnějším bylo 760 let od první písemné zmínky o městě. K tomuto výročí jsme ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně – Státním okresním archivem Havlíčkův Brod, Městem Havlíčkův Brod a Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně připravili především na prázdninové měsíce výstavní projekt „Příběhy brodských domů“. Našim cílem bylo seznámit širokou veřejnost s architekturou a stavebně historickým vývojem Havlíčkova (Německého) Brodu prostřednictvím kolekce dosud nevystavovaných a nepublikovaných architektonických plánů, jejíž jádro tvořila plánová sbírka Státního okresního archivu Havlíčkův Brod. Na výstavě byly k zhlédnutí i konfrontace historických fotografií se současnou podobou místa. Nedílnou součástí výstavy byl 3D model Havlíčkova Brodu realizovaný studenty Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně. K této výstavě jsme vydali i obsáhlou publikaci. Kniha získala ocenění Nejkrásnější kniha Vysočiny. Celý projekt byl návštěvníky velmi kladně hodnocen a hojně navštíven. Publikace byla kompletně vyprodána a zájemci o ni se stále ozývají.  

Vedle těchto zmíněných projektů jsme realizovali další plánované výstavy a to: Otakar Marcin  -  Souznění, Lucie Novotná - Soumrak v tichu nádherném, Héfaistovi tovaryši, Jana Budíková – Vrstvení, Karel IV. v české ilustraci a grafice a Zpívánky Kornélie Němečkové. Pouze výstavu Aloise Mikulky – Létat je tak snadné jsme na žádost výtvarníka přesunuli na rok 2017 a místo ní jsme realizovali výstavu Hany Rysové - Zastavený čas, která byla plánovaná na rok 2017.  Pro návštěvníky jsme navíc připravili výstavu studentských prací kovářských a kamenických oborů Akademie - VOŠ, Gymnázia a SOŠUP Světlá nad Sázavou a výstavu dětských prací ze soutěží vypsaných Krajskou knihovnou Vysočiny a naší galerií k osobnosti a době Karla IV.  

Vybrané výstavy byly obohaceny o různé doprovodné programy, které jsou oblíbené především u škol všech typů. Ani v roce 2016 jsme nezapomněli na akce k připomenutí Mezinárodního dne muzeí, Noci kostelů, Noci literatury, Noci v galerii, Dne evropského historického dědictví, Dnů otevřených ateliérů a Podzimního knižního veletrhu. Dále jsme pokračovali v pořádání různých výtvarných dílen nejen pro děti, ale i dospělé.  5. prosince jsme realizovali již dvanáctý ročník tradiční akce Peklo v galerii, na kterou opět stáli zájemci frontu. Celková návštěvnost byla 906 osob.

PekloPříběhy brodských domůSouznění

Noc v galerii

Rok 2016 byl mimořádným rokem pro sbírkový fond, který se vedle plánovaných akvizic podstatně rozšířil především dary. Vedle děl Romany Rotterové, Jany Budíkové a Vladimíra Suchánka jsme totiž získali konvolut 110 obrazů, grafik a kreseb od českého výtvarníka Oldřicha Jelínka, který v roce 1981 emigroval do Německa. Díky mimořádné dotaci Kraje Vysočina se nám také podařilo zakoupit obraz Emila Artura Pittermanna/Longena s motivem dnes již neexistující části Havlíčkova Brodu, který jsme veřejnosti představili na výstavě Příběhů brodských domů.

V průběhu roku jsme uspořádali 9 přednášek a pokračovali v činnosti výtvarného kroužku pro děti mladšího školního věku i v pravidelných setkáních s uměním pro seniory v domovech pro seniory v Reynkově ulici a Husově ulici.

Ohlasy i zájem o námi pořádané výstavy a akce nás těší a je zaslouženou odměnou naší práce pro veřejnost.

Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

Největší zájem návštěvníků byl o projekt Josef Lada nejen dětem, který se vedle rekordní návštěvnosti 2.671 osob setkal i s oceněním představení rané karikaturisticky a humorně laděné tvorby Josefa Lady, která zatím byla prezentována výjimečně. Velký ohlas vyvolalo i vystavení 2 zrestaurovaných velkoformátových obrazů Josefa Lady z roku 1928 z prvního českého komiksu „Jak se dělají noviny“, které jsou ve sbírkách naší galerie. Velmi mne těší, že 2.005 návštěvníků byli jednotlivci, respektive převládaly návštěvy prarodičů s vnoučaty. Velký zájem vzbudily i výstavy Heleny Zmatlíkové a Karafiátových Broučků, které budou reprízovány v galerii v Uherském Hradišti. O výstavu projevily zájem i další subjekty, ale z důvodů ochrany těchto děl na papíře další reprízy nebudou moci být realizovány. Brodští patrioti pak nejvíce ocenili „Příběhy brodských domů“ a kniha vydaná k této výstavě bude pod nejedním vánočním stromečkem.

Josef LadaJosef Lada dětem


BroučciBříběhy brodkých domů

Co zajímavého připravujete v roce 2017?

V roce 2017 si Sdružení českých umělců grafiků Hollar připomíná stoleté jubileum a zároveň vyhlásilo rok 2017 rokem grafiky. Protože se naše galerie také na grafiku specializuje a řada členů Hollaru je i kmenovými autory našich sbírek, rozhodli jsme se zapojit do těchto oslav. 3. února 2017 se díla Hollaristů z našich sbírek představí ve všech výstavních prostorách galerie a od 19. března pak bude dílčí výběr těchto autorů prezentován ve stálé expozici.

V roce 2017 také veřejnost seznámíme s výběrem děl Oldřicha Jelínka, která nám autor daroval do sbírek. Výstava představí obrazy, kresby i grafiku, které reprezentují tvorbu posledních čtyř desetiletí, jejichž podstatnou část strávil Oldřich Jelínek v Mnichově. Autorova díla odráží jeho charakteristický smysl pro humor, jemnou ironii až karikaturní nadsázku.

V rámci Podzimního knižního veletrhu představíme veřejnosti ilustrační tvorbu další české autorky – Anny Vojtěchové, která od roku 1971 žije a tvoří v Americe.

Agentura CzechTourism navrhla rok 2017 rokem barokní krajiny a jejích stavitelů. Nedílnou součástí barokních staveb byla umělecká výzdoba, a proto na závěr roku připravujeme výběr barokní nizozemské malby ze sbírek Národního památkového ústavu, který reprezentuje celou námětovou šíři od portrétů přes krajinomalbu, zátiší i žánrové náměty.

Vedle těchto výstav se návštěvníci mohou těšit na tvorbu Antonína Kanty, Aloise Mikulky i exkurzi do části našich sbírek mapujících českou karikaturu 20. století.

 

Na které z již „tradičních akcí“ se mohou návštěvníci opět těšit a na kterou výstavu/projekt (2017) se těšíte Vy osobně?

Každá z výše zmiňovaných výstav bude jiná a jinak zajímavá. K výstavám i stálé expozici pak budou připraveny doprovodné programy pro školy, komentované prohlídky, přednášky. Pokračovat budeme i v pořádání výtvarných dílen i dalších volnočasových aktivit a periodicky pořádaných akcí. Pracovat budou děti mladšího školního věku ve výtvarném kroužku a probíhat budou setkání s uměním pro seniory v domovech pro seniory v Reynkově ulici a Husově ulici.

Moc se těším na výstavu děl Oldřicha Jelínka, kterou beru i jako naší malou splátku nejen autorovi, ale i české veřejnosti.   

 

Na otázky odpovídala: Mgr. Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

http://www.galeriehb.cz

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 9.12.2016 / 9.12.2016
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze