Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Úspory energií na majetku Kraje Vysočina

Kraj Vysočina provádí v posledních letech řadu opatření vedoucích k zásadním úsporám energií. Využívá k tomu všechny dostupné nástroje zejména z hlediska financování. V současné době probíhá vyhodnocení osmi projektů „Úspory energií“ podpořených v rámci „Operačního programu životní prostředí 2007 - 2013“. Nejvyšší úspory dosáhl Kraj Vysočina na budově internátu Hotelové školy Třebíč.
 

 
 

Předmětem projektů bylo zateplení budov v majetku Kraje Vysočina sloužících vybraným příspěvkovým organizacím. Z odborného vyhodnocení jednotlivých projektů je zřejmé, že cíle projektů v úspoře energií se ve všech případech podařilo splnit. Celkové úspory v zateplených budovách dosahují anebo mírně přesahují předpokládané hodnoty. V rámci projektů bylo zatepleno celkem devět budov s celkovou roční spotřebou tepelné energie 9875 GJ před zateplením. Dosažená úspora činí 4743 GJ tj. 48 %. Snížení emisí CO2 je v součtu u všech projektů 306 tun za rok. Jednalo se o budovy krajských školských zařízení příspěvkových organizací z celého regionu s různým zaměřením, učební pavilony, domovy mládeže apod. Nejvyšší úspory v absolutní hodnotě bylo dosaženo na budově internátu Hotelové školy Třebíč, a to 1249 GJ/rok. Poskytnutá dotace z Operačního programu životního prostředí 2007 - 2013 u těchto projektů činila 17 905 768,11 korun.


„Projekty na realizaci energeticky úsporných opatření plní zcela své cíle. V rámci energetického managementu Kraje Vysočina průběžně vyhodnocujeme spotřebu energií na majetku kraje a snažíme se najít opatření, jak spotřebu snižovat. I v současné době jsou připravovány další projekty na realizaci energeticky úsporných opatření a to v budovách, které jsou využívány zdravotnickými zařízeními Kraje Vysočina,“ dodává k vyhodnocení dosud realizovaných projektů Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.


logo

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.11.2016 / 29.11.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze