Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Majitelé papoušků šedých – žako budou mít povinnost registrace

Papoušek
Máte doma papouška šedého – žako? Dejte nám o tom vědět. V průběhu měsíce ledna 2017 totiž vstoupí v platnost povinnost registrace pro papouška šedého – žako, latinsky Psittacus erithacus. Všichni majitelé těchto šedivých opeřenců z Vysočiny budou mít povinnost do 30 dnů od účinnosti tohoto nařízení požádat Krajský úřad Kraje Vysočina o registraci svého exempláře a nechat si na něj vystavit registrační list. Konkrétní datum bude upřesněno v návaznosti na nabytí účinnosti nařízení Evropského společenství.
 

 
 

Při registraci exempláře tohoto druhu musí vlastník na své náklady ptáka předem nezaměnitelně označit, a to buď nesnímatelným bezešvým uzavřeným kroužkem od licencovaných výrobců, nebo za pomoci mikročipu, který splňuje konkrétní normu ISO. Pokud majitelé svého papouška nezaregistrují, podle zákona se dopouštějí přestupku a mohou čelit sankcím České inspekce životního prostředí.


S povinností registrace papouška šedého začne také platit obecný zákaz obchodních činností s těmito opeřenci. Aby bylo možné tyto papoušky prodávat, bude nutné získat potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, kterou ze zákona vydávají krajské úřady, v případě našeho regionu Krajský úřad Kraje Vysočina.

 

Detailní podmínky registrace papoušků a informace o vydávání výjimek ze zákazu obchodní činnosti najdete na webových stránkách Kraje Vysočina pod tímto odkazem: http://www.kr-vysocina.cz/informace-k-registraci-a-vydavani-vyjimek-ze-zakazu-obchodnich-cinnosti/d-4077063/p1=34017, kde se budou informace o této problematice pravidelně aktualizovat.

 

Papoušek šedý je u nás nejvíce chovaným druhem velkého papouška a znovuzavedení jeho registrace souvisí s rychle pokračujícím úbytkem jeho přirozených populací v zemích jeho výskytu. V důsledku toho byl celosvětově zařazen mezi druhy ohrožené vyhynutím a z hlediska evidence chovaných exemplářů budou u něj uplatňována stejná pravidla jako u některých jiných vzácných druhů papoušků rodu Ara nebo Amazona nebo například u často chované želvy zelenavé (Testudo hermanni).


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 23.11.2016 / 23.11.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze