Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Konference ke Krajskému akčnímu plánu Kraje Vysočina představila práci odborných minitýmů

Zástupci základních škol z Vysočiny se dnes zúčastnili konference, která se zaměřovala na strategické řízení a akční plánování ve vzdělávání. Konala se v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Cílem konference bylo odborníkům ze základních škol přiblížit fungování tzv. minitýmů, jejichž členové budou diskutovat a následně navrhovat řešení složitějších situací v jednotlivých oblastech školství.
 

 
 

„Projekt je primárně zaměřený na střední a vyšší odborné školy a jejich zřizovatele. Podpoří akční plánování v nejméně sedmi oblastech rozvoje vzdělávání, mezi které patří podpora kompetencí k podnikavosti, podpora polytechnického vzdělávání a odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a firem, rozvoj kariérového poradenství, rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje a podpora inkluze,“ vysvětluje Jana Hadravová z odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina.


Některé oblasti, řešené v rámci projektu, budou mít širší dopad do celého systému vzdělávání, a proto se dnes realizační tým projektu setkal se zástupci základních škol. Ty by měly být součástí partnerství, která budou řešit plošná témata, např. modernizaci výuky technických a přírodovědných oborů (včetně rozvoje tvořivosti a zručnosti), podporu podnikavosti, kariérové poradenství a konkrétní spolupráce základních a středních škol. Partnerství budou mít konkrétní podobu v aktivitách tzv. minitýmů, které budou navrhovat reálná řešení k  rozvoji konkrétního tématu.


První setkání minitýmu se uskuteční už v pondělí 31. října a do konce roku bude všech devět minitýmů diskutovat nad přidělenou problematikou, aby došly k návrhům a opatřením, která povedou ke sbližování teorie s praxí.


Krajský akční plán zahrnuje několik strategických dokumentů, které v současnosti vznikají. Pracuje se na analýze potřeb území, analýze potřeb ve školách, finální podobu má tzv. rámec podpory infrastruktury pro investice, který představuje investiční záměry jednotlivých škol, které by se už s konkrétními projekty mohly přihlásit o dotační prostředky z evropského Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). „Ministerstvo školství trvá na systémovém zpracování evropských projektů, a proto pracujeme na krajském akčním plánu, zpracováváme analýzy a navrhujeme dlouhodobé strategie, aby projekty nebyly například duplicitní, ale naopak byly smysluplné a efektivní,“ dodala Jana Fialová, radní pro oblast školství, mládeže a sportu.


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 27.10.2016 / 27.10.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies