Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Tiskoviny Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zaměstnavatelé hledají hutníky, v Bystřici nad Pernštejnem plánují studentům obor nabídnout

Francouzští truhláři na stáži ve Střední škole stavební Jihlava
Budoucí hutníky, tedy kvalifikovanou pracovní sílu pro železářský průmysl, by už od příštího školního roku mohla vzdělávat Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem. Kraj a jeho střední škola tak reagují na poptávku trhu práce a hledají cestu, jak firmám vyjít s výchovou budoucích zaměstnanců vstříc. Právě obor hutník zatím žádná ze středních škol v Kraji Vysočina nenabízí. S novým školním rokem plánují i další střední školy rozšířit oborovou nabídku, ve většině případů v nástavbových oborech.
 

 
 

Po středoškolácích s výučním listem oboru hutník volají například Železárny Štěpánov, které zaujímají významnou pozici ve slévárenském průmyslu ČR. Krajská střední škola v Bystřici nad Pernštejnem se chystá nabírat studenty tohoto oboru především  na Bystřicku, ale také na Tišnovsku a Kuřimsku, pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozhodne o zápisu.


Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín od září 2017 nabídne za stejné podmínky učební obor Krejčí. Nejde o novinku v nabídce škol, ale o doplnění vzdělávací nabídky konkrétní školy o zaměření pro žáky, kteří nemohou nebo nezvládají studium ve čtyřletých oborech. Vedení školy má zájem využít volné kapacity vybavených dílen a učeben teorie pro vzdělávání širšího okruhu zájemců o design.


Pro žáky, kteří si po dokončení střední školy chtějí zvyšovat dále odbornost, plánuje například Střední škola stavební Třebíč zařadit do nabídky vzdělávání nástavbový obor Technik plynových zařízení a tepelných soustav. Sousední Střední průmyslová škola Třebíč nabídne navíc nástavbové studium v oborech Mechanik elektrotechnik nebo Provozní technika. Nové odborně zaměřené nástavbové obory odpovídají více zaměření škol a zohledňují poptávku trhu práce po konkrétních odbornících.


Ke změnám ve školském rejstříku dochází pravidelně jedenkrát ročně v řádném termínu, ve výjimečných případech je možné využít i mimořádný termín. V současné době na 41 středních školách zřizovaných Krajem Vysočina studuje 17 tisíc žáků.


 

  • Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 977, e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 27.10.2016 / 27.10.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Tiskoviny kraje > Publikace Edice Vysočiny

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze