Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Speciální program hlídá financování sociálních služeb

Speciální program
Náklady a výkonnost sociálních zařízení a služeb financovaných z podpory Kraje Vysočina hlídá nově speciální program. Nový systém byl připraven na míru potřebám specifického vykazování, které souvisí se zavedením nového systému ve financování sociálních služeb, kdy bylo financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí převedeno do působnosti krajů a počínaje letošním rokem jsou finanční prostředky poskytovány v souladu s legislativními podmínkami EU pro poskytování financí z veřejných rozpočtů.
 

 
 

Informatici na kraji zhruba půl roku  připravovali originální systém, který do budoucna pomůže Kraji Vysočina ve spravedlivém nastavení přidělované dotace, sledování využití finančních prostředků a také sledování výkonnosti poskytovaných služeb bez ohledu na zřizovatele. Uživatelsky jednoduchá aplikace se snaží šetřit čas při poskytování nezbytných údajů a zároveň kraji umožní získávání průběžných informací o plnění služby a urychlí kontrolu. Bonusem pro obě strany budou naprogramované sestavy průběžně sledující a porovnávající náklady a výnosy podporované organizace v časovém vývoji i ve srovnání s jinými.

 

Současnou právní úpravou jsou poskytovatelé rovněž povinni vykazovat určitá data za plnění služby prostřednictvím ministerské aplikace (OKsystem), ovšem data se do tohoto systému vkládají zpětně za rok, a to s několikaměsíčním zpožděním.  Pokud kraj potřeboval nějaké průběžné údaje, bylo nutné je na jeho žádost jednorázově vypracovat a úplně chyběl systém jejich automatizovaného zpracování. Systém Kraje Vysočina je aktualizován čtvrtletně a oběma stranám pomáhá sledovat průběžné plnění nasmlouvané služby. Sledované informace jsou ekonomického a personálního charakteru, část je věnována výkonovým ukazatelům. „Konkrétně přehledně sledujeme ekonomické údaje, počty aktuálních úvazků – tedy evidenci pracovníků, dále u ambulantních a terénních služeb provozní dobu, počty uživatelů, časy strávené péčí o ně, přejezdy, u pobytových služeb pak např. obložnost lůžek a strukturu uživatelů,“ říká Kateřina Píbilová z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Systém usnadňuje porovnávání dat a analytickou práci úřadu, navíc slouží jako zdroj informací pro stanovení a úpravu ukazatelů sloužících pro výpočet příspěvků na provoz zařízení.

 


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 27.10.2016 / 27.10.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze