Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Na den přesně otvírá kraj opravenou křižovatku na Komenského náměstí v Třebíči

Po třech měsících stavebních prací budou moci řidiči už 1. listopadu projet po silnici II/351 na Komenského náměstí. Kraj Vysočina opravil 190 metrů čtyřproudé silnice a křižovatku s ulicí Jihlavská brána za 5,4 miliónů korun. „Kromě prodloužených zastávek pro autobusovou dopravu pro až dva za sebou stojící autobusy se nově mezi jízdními směry objeví také dělící ostrůvek, který má zvýšit bezpečnost jízdy na této frekventované silnici spojující výpadovku I/23 na Jihlavu s centrem města,“ říká Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství s tím, že dílo je odevzdáno do předčasného užívání včas přesně podle harmonogramu.
 

 
 

Účelem stavby a oprav byla optimalizace úseku silnice II/351 mezi novým mostem přes řeku Jihlavu a křižovatkou hlavní silnice I/23. Jedná se především o zvýšení průjezdnosti světelné křižovatky s ul. Jihlavská a Vítězslava Nezvala a zkapacitnění autobusových zastávek u autobusového nádraží (tedy jejich prodloužení). Součástí stavby jsou úpravy přilehlých zpevněných ploch a chodníků. Zvýšení průjezdnosti stávající světelné křižovatky je dosaženo spojením dvou křižovatek tvaru T z větví ulic Jihlavská brána a Vítězslava Nezvala do průsečné křižovatky tvaru X, čímž dojde k posunutí hranic křižovatky a prodloužení čekacích úseků.


V ulici Jihlavská brána dojde k odklonění osy komunikace a rozdělení jízdního pruhu dělícím ostrůvkem na pruh pro směr přímý a vlevo a samostatný pruh pro odbočení vpravo. Ostrůvek slouží k rozdělení přechodu pro chodce posunutého blíže do křižovatky na vyhovující délku. Přesunem přechodu pro chodce dochází k prodloužení čekacích úseků o cca 15 metrů.


Ve větvi křižovatky k mostu je na dělící ostrůvek je také přiveden přechod pro chodce přes silnici II/351. Tím je prodloužen čekací úsek z mostu o cca 25 metrů.


  • Stanislav Juránek, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 229, e-mail:  juranek.s@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 25.10.2016 / 25.10.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies