Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách 50 milionů korun

V rámci národních programů na příští rok vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výzvu na podávání žádostí o podporu na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Na příští rok je připraveno 50 milionů korun. Žadatele mohou své žádosti podávat do 30. prosince letošního roku.
 

 
 

Podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016 je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora regionů". Dotaci je možné získat na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího shodnou funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jedná se především o obnovu mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných obecních budov, ale také zařízení včetně obnovy staveb a zařízení preventivní infrastruktury. Podprogram není určen na vybudování nových protipovodňových opatření, na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obce, ani k úhradě prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů.

 

Žadatelem mohou být obce a kraje postižené živelní pohromou. Dotace bude poskytována až do výše 70 % (obec), 40 % (kraj) skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Na rok 2017 je připraveno 50 milionů korun.

 

Žádosti je možné posílat od 18. října 2016 do 30. prosince 2016. Více informací k výzvě a způsobu podávání žádostí včetně textu podprogramu, hodnotících kritérií najdete zde.

 

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 19.10.2016 / 19.10.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze