Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Letos naposledy kraj rozdělí příspěvky na hospodaření v lesích. Agenda přechází na stát

les
Po třinácti letech dobře fungující praxe přechází rozhodnutím ministerstva zemědělství vyplácení finančních příspěvků na hospodaření v lesích z kraje opět na stát. Za dobu existence tohoto dotačního titulu bylo na Vysočině vyplaceno téměř 313 miliónů korun, ročně mezi více než 1200 různých žadatelů. „Dotace, které byly vypláceny z rozpočtu kraje pomáhaly vlastníkům lesů s tzv. výchovnými zásahy – probírkami, prořezávkami, zajištěním různorodosti kultur nebo obnovou porostů,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
 

 
 

Ze statistik Kraje Vysočina vyplývá, že největší zájem o příspěvky na hospodaření v lesích byl mezi žadateli v roce 2005, kdy bylo vyplaceno téměř 30 miliónů korun. Poslední krajem administrované žádosti dorazily letos v  září, bude o nich rozhodovat prosincové zastupitelstvo. Ročně o příspěvky žádá v průměru pět stovek fyzických osob, tři stovky právnických osob a stejný počet obcí. „Jednoduchá administrace tohoto dotačního titulu pomohla stabilizovat kontinuální péči o lesní porosty napříč strukturou jejich vlastníků a posílila význam krajinných prvků. Tyto budoucí pestřejší lesní porosty pomohou společně s využíváním šetrnější lesní techniky vytvářet uspokojivější lesní prostředí,“ vysvětluje Zdeněk Chlád.


Od 1. července letošního roku mohou vlastníci lesů žádat příspěvky na hospodaření v lesích od státu - na práce, které byly zahájeny nejdříve 1. července 2016. Žádosti jsou přijímány prostřednictvím krajského úřadu. Nová pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti jsou zveřejněna na portálu ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-a-programy/. Je nutné, aby žadatel před zahájením prací doručil příslušnému krajskému úřadu ohlášení. To je přijímáno v období od 1. září 2016 do 31. března 2017, ale VŽDY před zahájením prací.


Kraj Vysočina v současné době vytipovává lesní činnosti, které by  mohl z vlastního rozpočtu v dalších letech nově podporovat. Musí ale platit, že o podporu na stejný předmět příspěvku mohou vlastníci žádat pouze z jednoho zdroje.

 

  • Více informací Jitka Merunková,  odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 12.10.2016 / 12.10.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze