Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Společenská odpovědnost – téma pro progresivní organizace napříč obory

Společenská odpovědnost
Historicky poprvé se 22. září 2016 v Jihlavě uskutečnila konference na téma Společenské odpovědnosti organizací, jejímž pořadatelem byl Kraj Vysočina. Cílem konference bylo sdílení informací o zkušenostech z oblasti společenské odpovědnosti organizací, jako součásti efektivního řízení trvale udržitelného rozvoje regionu. Konference navazovala na vyhlášení prvního ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost a mezi přednášejícími figurovali a své zkušenosti a poznatky sdíleli především držitelé této ceny.
 

 
 

Program konference byl zaměřen na prezentaci jednotlivých konceptů souvisejících s uplatňováním společenské odpovědnosti v oblasti regionální, sociální a ekonomické odpovědnosti a odpovědnosti k životnímu prostředí, přírodním zdrojům. Důraz byl kladen na diskusi účastníků a vzájemnou výměnu zkušeností s dosavadní aplikací konceptu společenské odpovědnosti. „Věřím, že bohatým šířením dobrých praxí a zkušeností, které byly v rámci konference prezentovány, jsme přispěli k motivaci všech zúčastněných i další široké veřejnosti nejen k tomu, že budou prvky společenské odpovědnosti prosazovat ve své praxi, ale i k tomu, že se rozhodnout ověřit jimi dosahované výsledků prostřednictvím přihlášení do uvedené soutěže,“ uvedl Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, který konferenci slavnostně zahájil a ukončil.

 

Na konferenci Společenská odpovědnost firem bude navazovat vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Předpokládaný termín vyhlášení je stanoven na listopad 2016 se sběrem přihlášek do 31. ledna 2017.

 

Společenská odpovědnost (Corporate social respensibility)  – přijetí a dodržování určitých zásad v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. To vše se pak organizace zavazuje dodržovat a vykonávat zcela dobrovolně a nad rámec stanovený zákonem.

 

Související tiskové zprávy: 

Společenská odpovědnostSpolečenská odpovědnost
  • Ivana Hanáková Kosourová, oddělení řízení lidských zdrojů
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.9.2016 / 26.9.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze