Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017

 

 
 

Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017

MŠMT vyhlásilo rozvojový program Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017, č.j.: MSMT-5773/2016-1 ze dne 31. srpna 2016 (dále jen rozvojový program).

Krajský úřad Kraje Vysočina zveřejňuje podporované obory vzdělání v Kraji Vysočina, formulář pro předložení žádosti o podporu z rozvojového programu (včetně vzoru vyplnění) a formulář čestného prohlášení. Vyplněnou žádost (ve formátu excel) a čestné prohlášení zašle střední škola nejpozději do 7. 10. 2016 elektronicky na e-mailovou adresu: kafkova.j@kr-vysocina.cz a současně v tištěném formátu na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, paní Kafková Jitka, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. V případě zasílání datovou schránkou je nezbytné zasílat dokumenty podepsané a v needitovatelném formátu (naskenované).

 

V žádosti budou uvedeny počty žáků a tříd podporovaných oborů dle školní matriky k 30. 9. 2016. V žádosti střední školy přesně rozkryjí složení těch víceoborových tříd, ve kterých se vyučují podporované obory. Dále budou uvedeny i všechny jednooborové třídy týkající se podporovaných oborů. Podpora se bude vztahovat na vybrané obory, u nichž počet žáků v ročníku není vyšší než 17. Součástí žádosti bude i čestné prohlášení ředitele školy, ve kterém uvede seznam spolupracujících podniků v rámci realizace praktického vyučování.

Soukromé školy doloží žádost závazným prohlášením, že v příslušném školním roce a v podporovaných oborech nepožadují školné.

Na základě předložených žádostí a zpracovaných údajů pak krajský úřad navrhne MŠMT konkrétní výši podpory vybraným středním školám.

Bližší informace: Kafková Jitka, tel. 564602936

Vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 – odkaz na stránky MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/msmt-vyhlasuje-rozvojovy-program-s-nazvem-podpora-odborneho 
Zodpovídá: Zuzana Pavelcová
Vytvořeno / změněno: 22.9.2016 / 22.9.2016
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze