Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Rekonstrukce přivaděčů vody nádrže Hubenov

VD Hubenov
V letošním roce zahájilo Povodí Moravy přípravné práce na rekonstrukci Jedlovského a Jiřínského přivaděče za účelem posílení vodního zdroje – vodárenské nádrže Hubenov na Maršovském potoce. Přivaděče vybudované už v roce 1972 částečně kompenzují relativně malé povodí vlastního Maršovského potoka. Přivaděč z Jedlovského potoka o délce téměř 1,5 kilometru může přivádět do nádrže průtok až 500 litrů vody za vteřinu, druhý z Jiřínského potoka o délce přes čtyři kilometry má kapacitu až 258 litrů za vteřinu. Přivaděče jsou v současnosti v nevyhovujícím technickém stavu, což značně omezuje jejich plné využití.
 

 
 

„Vodní nádrž Hubenov je nenahraditelným zdrojem vody pro Jihlavu a okolí, rekonstrukce Jedlovského a Jiřínského přivaděče proto patří k prioritním opatřením v oblasti snížení dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina. V letošním roce Povodí Moravy zahájilo práce na zpracování projektu na rekonstrukci obou přivaděčů, v příštím roce budou řešeny možnosti financování samotné akce,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství a životního prostředí Zdeněk Chlád.


Vodní nádrž Hubenov byla uvedena do provozu v roce 1972. Oblast Vysočiny měla omezený počet vodních zdrojů, vybudování vodní nádrže bylo způsobem, jak tuto situaci vyřešit. Účelem nádrže je především akumulace vody k zajištění vodárenského odběru pro úpravnu vody Hosov a tím i zásobování krajského města Jihlavy a dalších měst a obcí. Vodu lze odebírat ze tří různých úrovní pod hladinou podle aktuální potřeby a kvality vody. Denně odtud jde přes úpravnu vody 8,5 až 10,5 tisíc kubíků vody. Devatenáct metrů vysoká hráz nádrže zadržuje 3,4 milionu krychlových metrů vody a zatopená plocha dosahuje 55 hektarů.

 

foto

  • Více informací Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 207, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.8.2016 / 24.8.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze