Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj podpoří vybudování a vybavení nové laboratoře vysoké školy

Konference VŠPJ k cestovnímu ruchu
Už v příštím akademickém roce 2017/2018 by na Vysoké škole polytechnické Jihlava měla vzniknout nová Laboratoř experimentálních měření. Připravovaný projekt má přispět ke zlepšení kvality výuky nově akreditovaného studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. „Pro Kraj Vysočina je důležitý rozvoj technických studijních programů. Klíčoví zaměstnavatelé v regionu zvyšují poptávku nejen po maturantech, ale také po absolventech technických oborů,“ vysvětluje důvody pro návrh krajské dotace ve výši 1,8 miliónu korun radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.
 

 
 

Vysoká škola polytechnická Jihlava je jedinou veřejnou vysokou školou, která sídlí v Kraji Vysočina. V září spustí výuku nově akreditovaného bakalářského strojírenského oboru Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, do kterého se přihlásilo více než sedmdesát uchazečů. „VŠPJ stále pracuje na zlepšování kvality výuky a zvyšování podmínek pro výzkum a vývoj, proto je z našeho pohledu nezbytné zajistit vybudování a rozvoj moderního technického výzkumného a výukového vybavení, který představuje připravovaná laboratoř,“ uvedl rektor vysoké školy Václav Báča. Laboratoř, jejíž vybavení uhradí Kraj Vysočina z vlastních zdrojů, bude zázemím pro univerzální testovací zařízení pro zkoušení vlastností materiálu, vybavená bude také kalibrovanými a certifikovanými měřidly.

 

Vybudování laboratoře přispěje mimo jiné ke stabilizaci vědeckých pracovníků, kteří k výuce i k reakreditaci oborů prokazují dostatečnou pedagogickou, ale i vědeckou a publikační činnost, pro kterou potřebují adekvátní technické zázemí. Navíc je připravovaný záměr vybudování a vybavení laboratoře v souladu s naplňováním Regionální inovační strategie Kraje Vysočina, konkrétně s Prioritní oblastí A – Inovační infrastruktura a transfer technologií a Prioritní oblastí B - Lidské zdroje a PR inovačních aktivit, a taktéž v souladu s Programem rozvoje kraje, konkrétně s opatřením 1.1 Věda, výzkum a inovace a opatřením 1.4 Adaptabilita zaměstnanců a rozvoj terciárního a dalšího vzdělávání, a také v souladu s opatřením 1 úkolu A.5 Dlouhodobého záměru vzdělávání Kraje Vysočina.

 

Radní Kraje Vysočina na svém dnešním zasedání doporučili schválení dotace téměř 1,85 miliónu korun na zářijovém Zastupitelstvu Kraje Vysočina.


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 23.8.2016 / 23.8.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze