Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Modernizace křižovatky v Jemnici

Kraj opraví silnice ve spolupráci s městy v rámci jedné zakázky
Významné křížení silnic II/408 a II/152 v Jemnici se přestavbou promění na stykovou křižovatku a v opuštěné části vozovky vznikne parkoviště. Součástí stavby, kterou má v režii Kraj Vysočina jako vlastník komunikace, je také kompletní rekonstrukce vozovky silnice II/408 od křižovatky směrem k už zmodernizovanému úseku na Dobrou vodu v délce zhruba 650 metrů.
 

 
 

„Práce na stavbě za bezmála 11,3 milionu korun začnou ihned po podepsání smlouvy, pravděpodobně v průběhu srpna, a skončit mají se závěrem listopadu,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl s tím, že kraj chce využít evropské dotace z programu IROP, které mohou společně se státními prostředky pokrýt až 90 % všech výdajů. Na celé stavební akci se navíc podílí i město Jemnice, které pokryje 600tisícové náklady spojené s výstavbou parkoviště.


Silnice, která je aktuálně ve špatném technickém stavu, bude po rekonstrukci dvoupruhová s šíří jízdního pruhu tři a půl metru. Modernizace bude probíhat za částečné uzavírky silnice II/152, kde budou provoz řídit semafory. Silnice II/408 bude v opravovaném úseku pro dopravu uzavřena a objízdné trasy budou standardně označeny. Úpravy komunikace II/408 jsou navrženy tak, aby respektovaly stávající výškové poměry v území. Současně je nutné upravit vozovku silnice II/152 v oblasti křižovatky, kde v délce 130 metrů dojde k úpravě svislého a vodorovného dopravního značení podle platných předpisů.


Kraj Vysočina se dlouhodobě snaží o zlepšování dostupnosti hraničních přechodů a dalších dopravních návazností s Dolním Rakouskem. V předchozích letech byly dokončeny projekty II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – Dědice a II/408 Jemnice – most, zrealizoval se projekt II/406 Telč – průtah, který zahrnoval zásadní modernizaci silnice II/406 v intravilánu města Telč včetně výstavby dvou okružních křižovatek.

 

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 27.7.2016 / 27.7.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies