Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina vynakládá na péči o zvláště chráněná území každoročně přes pět miliónů

Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště se dočká revitalizace
Každý rok Kraj Vysočina vydává na péči o 140 maloplošných zvláště chráněných území na území regionu zhruba 5,25 milionu korun. Vzhledem k aktivitě některých uživatelů pozemků, kteří si přes Ministerstvo zemědělství ČR vyjednali evropskou dotaci na ošetřování trvalých travních porostů z Programu rozvoje venkova, Kraj Vysočina ušetří ročně řádově statisíce korun. Prostředky pak může využít v dalších potřebných lokalitách.
 

 
 

„Péče v oblastech zvláště chráněných území Kraje Vysočina představuje například speciální fázový postup ručního kosení podmáčených a rašelinných luk, ale také odstraňování náletů dřevin nebo podpora původních druhů dřevin v lesích v tzv. oplocenkách,“ přibližuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.


Zpravidla od poloviny května do posledního zářijového týdne uživatelé pozemků v přírodních rezervacích na Vysočině ručně pokosí přibližně 160 hektarů trvalých travních porostů. Podle zákona musí kraj upřednostňovat vlastníky a nájemce pozemků ve zvláště chráněných územích. Práce na ostatní plochách jsou řešeny dodavatelsky za pomoci různých sdružení a spolků na ochranu přírody.

 

Na šetrnou údržbu ve zvláště chráněných územích letos Kraj Vysočina přispěl částkou zhruba ve výši 4,75 milionu korun. Přibližně sto smluv zajišťuje práce šedesátky specializovaných dodavatelů, kteří mají především ruční kosení podmáčených a rašelinných luk na starosti. Jde například o Jezdovické rašeliniště, Rašelinnou louku u Proseče – Obořiště, o Dobrou Vodu nebo Rašelinitě Loučky.

 

Ruční sečení podmáčených ploch

Sekáči pracují v podmáčeném a často špatně dostupném terénu. Na silně podmáčené louky není možné vjíždět mechanizací, pokosená tráva se ručně stahuje plachtami na přístupná místa. Není příliš kvalitní, je možné ji využít pouze ke kompostování nebo po usušení k podestýlce. Především na podporu vývoje hmyzu a vyzrání semen se provádí tzv. fázovaná seč, která se dělí na první část, kdy je pokoseno 40 až 60 % rozlohy dané oblasti, druhý krok představuje pokosení zbývající plochy. Zároveň jsou uvnitř pokosených ploch ponechány drobné nepokosené plošky o rozměrech cca 3x3 metry pro zdárný vývoj bezobratlých živočichů.


  • Více informací Barbora Švíková, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 590, e-mail: svikova.b@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 15.7.2016 / 15.7.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze