Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Přípravy na plánované zavedení systému Veřejné dopravy Vysočiny se dostaly do druhé poloviny

VDV
Kraj Vysočina pokračuje v přípravách na zavedení systému Veřejné dopravy Vysočiny. Dopravní komise už projednala a na prvním červencovém jednání radní Kraje Vysočina odsouhlasili další z částí tohoto projektu. Ty definují a odborně popisují oblasti, které musí být ještě před zavedením systému detailně připraveny. „Co se týká příprav, máme zpracováno téměř 70 % jednotlivých částí, které je nutné zabezpečit. Aktuálně jsme schvalovali analýzu nákladů na vozidla a stanovené požadavky na počet, umístění a rozsah služeb předprodejních a informačních kanceláří,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl s tím, že se jedná o podklady pro zpracovatele k návrhu rozsahu dopravní obslužnosti v linkové dopravě.
 

 
 

Z aktuálně schválené analýzy pořizovacích i provozních nákladů na vozidla vyplývá, že nejvhodnější variantou pro zajištění Veřejné dopravy Vysočiny je kombinace nových a částečně odepsaných vozidel, která ale budou splňovat standardy kvality a bezpečnosti. V rámci konečného návrhu oběhů vozidel dojde k rozdělení vozidel podle velikosti, významnosti linky a výsledného celkového proběhu v km/vozidlo.

 

Druhá část aktuálně řešené části projektu definuje požadavky na počet, umístění a poskytovaný rozsah služeb předprodejních a informačních kanceláří v jednotlivých oblastech Vysočiny. „V budoucnu vysoutěžený dopravce, který bude zajišťovat dopravní obslužnost v dané oblasti Kraje Vysočina, bude zároveň v předem určených sídlech zajišťovat provoz kontaktních míst pro veřejnost,“ vysvětlil náměstek Libor Joukl. Studie navrhuje 16 obcí, ve kterých by bylo vhodné zřídit kancelář. Jde o větší města ve všech okresech po celé Vysočině. Zároveň dokument definuje otevírací dobu a služby, které budou kanceláře zajišťovat. Pro účely výběrového řízení bude Kraj Vysočina rozdělen na „dopravní oblasti“, kde dopravce kanceláře s ohledem na dostupnost v celém kraji zajistí. „Kontaktní místa zajistí potřeby cestujících a navíc budou důležitým nástrojem propagace veřejné dopravy,“ uzavřel Libor Joukl s tím, že schválené části jsou pouze návrhy a při realizaci se může přistoupit k dílčím úpravám.

 

V současné chvíli Odbor dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina připravuje k projednání v Radě Kraje Vysočina části pod názvem „Zpracování sítě páteřních linek drážní a veřejné linkové dopravy a vypracování rámcových jízdních řádů“ a „Zpracování sítě ostatních linek a vypracování rámcových jízdních řádů.“ Dále zpracovává materiály potřebné pro zavedení jednotného odbavovacího tarifu Kraje Vysočina. Pokud návrh jízdních řádů v průběhu července nebo srpna posvětí Rada Kraje Vysočina, dojde k následnému projednávání na jednotlivých obcích, kde budou vést odbornou diskuzi se zástupci místních samospráv, tak aby bylo možno výsledný materiál schválit a následně podle něho vypsat výběrové řízení na linkové dopravce v Kraji Vysočina.

 

Veřejná doprava Vysočiny

Komplexní systém regionální dopravy s názvem Veřejná doprava Vysočina má být spuštěn nejpozději do konce roku 2019. Cestujícím má přinést pohodlnější přestupování, možnost nákupu jízdenek i přes internet a v neposlední řadě zvýšit celkovou nabídku pro cestující. Systém, který má být založený na bezkontaktních čipových kartách a doplňkově na papírových jízdenkách s 2D kódy, má integrovat drážní osobní dopravu, regionální veřejnou linkovou dopravu, s možností integrace provozů MHD.

Aktuálně má Kraj Vysočina uzavřené smlouvy s 21 linkovými autobusovými dopravci a dvěma drážními. Ročně Kraj Vysočina na zajištění základní dopravní obslužnosti v regionu, tedy na tzv. prokazatelné ztráty z veřejné dopravy, doplácí téměř 600 milionů korun.

 

Grafický návrh jízdenky:

Jízdenka

Grafický návrh zákaznické karty:

Zákaznická karta 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 15.7.2016 / 15.7.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze