Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Devátý rok partnerství Vysočiny a Zakarpatí

mateřská škola Mukačevo
Stovky vyměněných oken, dlouhé metry opravených fasád i střech budov základních škol nebo generální rekonstrukce budov ambulancí především ve venkovských oblastech Zakarpatské oblasti Ukrajiny. To je jen částečný výčet výsledků aktivního, už devět let trvajícího, partnerství Kraje Vysočina a Zakarpatí. V závěru minulého týdne přijala pozvání a na Ukrajinu se vypravila část členů Zastupitelstva Kraje Vysočina v čele s hejtmanem Jiřím Běhounkem. Mimo zhodnocení dosavadního partnerství se diskutovalo o budoucích aktivitách a na programu pracovní cesty nemohly chybět ani prohlídky dokončených i rozpracovaných projektů.
 

 
 

„Nejen společná historie, sounáležitost i blízkost našich národů přispívá k nebývale aktivnímu partnerství našich regionů. Především díky přístupu všech aktérů jak na naší, tak na ukrajinské straně, se spolupráci daří a postupně se rozšiřuje z úrovně vedení regionů na pracovníky v sociálních službách, pedagogy, zdravotníky, hasiče nebo do oblasti kultury, turistiky a cestovního ruchu. Rád bych poděkoval všem, kteří mají svůj podíl na přeměně původního regionálního partnerství do nynější podoby přátelství,“ zhodnotil vývoj společných aktivit hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.


Během dosavadního partnerství se na Ukrajině podařilo pomoci rozvoje veřejné infrastruktury přispět k vytvoření důstojných podmínek pro život alespoň některých obyvatel zakarpatského venkova. Výměnou střech, oken nebo zateplením fasád prošla řada škol, školek i zdravotnických a víceúčelových zařízení. Nelze opomenout ani společnou československou historii a stále živý odkaz našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Realizované tzv. měkké projekty přispívají k oboustranné výměně zkušeností, ale pomáhají realizovat výměnné stáže a podporují výuku českého jazyky na Ukrajině. I v letošním roce Kraj Vysočina společně se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny investovaly prostřednictvím dobročinného fondu ViZa do rozvojových projektů více než 10 milionů korun, polovinu nákladů hradí Kraj Vysočina, druhou pak ukrajinská strana.


Činnost fondu ViZa je podporována ze strany obou partnerských regionů. Od roku 2007 Kraj Vysočina v Zakarpatské oblasti Ukrajiny spoluinvestoval do veřejně prospěšných zařízení částku více než 45 miliónu korun. Společně s podílem Zakarpatské oblasti Ukrajiny se tedy podařilo přispět k rozvoji regionu více než 90 miliony korun a realizovat téměř 150 společných investičních projektů.


 

Devátý rok partnerství Vysočiny a Zakarpatí

 
Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 21.6.2016 / 21.6.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze