Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajský úřad Kraje Vysočina zvítězil v soutěži Úřad roku Půl na půl už pošesté

Úřad půl na půl
V 10. jubilejním ročníku soutěže Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem získal Kraj Vysočina už pošesté 1. místo. Znovu dokázal, že je nejlepším úřadem s rovnými příležitostmi pro ženy a muže a nadále si tak drží výsostné postavení mezi kraji v naší zemi v oblasti, která je pro mezilidské soužití a dialog natolik důležitá. „Kraj chce uplatňovat takové principy, které umožní dosáhnout reálných rovných příležitostí pro všechny zaměstnanecké skupiny, které mohou být nějakým způsobem znevýhodněny ve svém zaměstnaneckém postavení. Posláním je také to, aby byly uplatňování principy, které budou zohledňovat odůvodněnou potřebu týkající se slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců,“ uvedl k úspěšně uplatňované filozofii zaměstnavatele ředitel krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.
 

 
 

Posláním Kraje Vysočina jako zaměstnavatele zaměstnankyň a zaměstnanců zařazených do krajského úřadu v oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace je navázat na povinnosti dané legislativní úpravou (především zákoníkem práce a antidiskriminačním zákonem) a specifikovat vnitřními principy jejich aplikaci v praxi. A právě proto ve čtvrtek 9. června převzal ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec ocenění z rukou náměstkyně ministra vnitra Jany Vildumetzové. Slavností ocenění úřadů, které uspěly na prvních třech místech, se uskutečnilo na konferenci Rovné příležitosti, úřad a veřejný prostor v Praze.


Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice. Soutěž se snaží motivovat úřady veřejné správy v tom, aby začleňovaly priority vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, a to nejméně ve dvou základních směrech: dovnitř vlastního úřadu, tedy směrem k zaměstnankyním a zaměstnancům, ale i vzhledem k obyvatelstvu, které v daném územně správném celku žije.


Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže každoročně organizuje Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Alternativou 50+, o.p.s., Fórem 50 %, o.p.s., a Gender Consulting, s. r. o., už od roku 2007.


Úřad půl na půl

  • Ivana Hanáková Kosourová, oddělení řízení lidských zdrojů
    Krajský úřad Kraje Vysočina,
    tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 10.6.2016 / 10.6.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze