Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Veřejné projednání Aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Administrativní mapa kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu oznamuje termín veřejného projednání Aktualizace č. 2 a 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení jejich vlivu na udržitelný rozvoj území.
 

 
 

Veřejné projednání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina s odborným výkladem a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území proběhne ve středu 15. června 2016 od 10:00 hod. v kongresovém sále sídla Kraje Vysočina, budova B, Žižkova ul. 57, Jihlava

Návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území je, v souladu s §§ 20 a 39 odst. 1 stavebního zákona a § 172 odst. 1 správního řádu, zveřejněn:

 

-       v listinné podobě na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, v přízemí budovy C, č. kanceláře C 1.08,

-       na webových stránkách Kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/aktualizace-c-2-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina-navrh-pro-verejne-projednani/ds-303300/p1=80379.


Podle § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené obce, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti podat námitky proti návrhům aktualizací. Námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného území lze uplatnit u Krajského úřadu Kraje Vysočina do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě může každý u Krajského úřadu Kraje Vysočina uplatnit připomínky k návrhům aktualizací a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území aktualizací.


Veřejné projednání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina s odborným výkladem a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území proběhne ve středu 15. června 2016 od 13:00 hod. v kongresovém sále sídla Kraje Vysočina, budova B, Žižkova ul. 57, Jihlava

Návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území je, v souladu s §§ 20 a 39 odst. 1 stavebního zákona a § 172 odst. 1 správního řádu, zveřejněn:

 

-       v listinné podobě na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, v přízemí budovy C, č. kanceláře C 1.08,

-       na webových stránkách Kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/aktualizace-c-3-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina-navrh-pro-verejne-projednani/ds-303301/p1=80380 .


Podle § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené obce, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti podat námitky proti návrhům aktualizací. Námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného území lze uplatnit u Krajského úřadu Kraje Vysočina do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě může každý u Krajského úřadu Kraje Vysočina uplatnit připomínky k návrhům aktualizací a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území aktualizací.


  • Více informací Lenka Ryšavá, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.6.2016 / 9.6.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze