Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

O projekt Potravinové pomoci dětem je zájem

Jídelna
Kraj Vysočina se v květnu rozhodl zapojit do projektu Operačního programu potravinové a materiální pomoci dětem. Aby zjistil zájem škol, nechal vypracovat dotazníkové šetření. „Jeho výsledky potvrdily, že o zapojení do výzvy uvažuje 79 škol a školských zařízení, tedy více než třetina dotázaných,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a rodinné politiky Petr Krčál, který připomněl, že cílem projektu je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žákům základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií ve věku od 3 do 15 let ze sociálně slabých rodin.
 

 
 

Z kvalifikovaných odhadů šetření vyplývá, že počet dětí z mateřských i základních škol, které nemohou navštěvovat školní stravování z finančních důvodů, je v našem regionu přes 550. Některá zařízení se ale do projektu nezapojí, a proto, podle aktuálních předpokladů, může Potravinová pomoc na Vysočině pomoci zhruba 465 potřebným dětem. „Celkem 24 škol už figuruje v obdobném projektu ministerstva školství, takže jejich žáci musí být z připravovaného krajského záměru vyloučeni. Ve výsledku tedy oba projekty pokryjí potřeby generované regionem, “ vysvětluje radní Petr Krčál.


Pro Kraj Vysočina je na potravinovou pomoc dětem příští školní rok vyčleněno 4,7 miliony korun. V průběhu června si partneři záměru ujasní pravidla, definují přesný počet dětí, kterým bude projekt ve školním roce 2016/2017 platit stravné ve školních jídelnách a postupně uzavřou Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem.


Projekt doplňuje činnost potravinových bank a cíle dalších dotačních titulů na potravinovou pomoc připravených Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zemědělství na podporu distribuce přebytečných potravin, které můžou rodiny využít v domácnosti.


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 9.6.2016 / 9.6.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze