Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zahraniční vztahy

Mobilní verze webu

Českokrumlovské prohlášení

Sousedství 2030: Dialog mezi regiony Rakouské republiky a České republiky (dále jen prohlášení)
 

 
 

Prohlášení bylo podepsáno hejtmany tří českých krajů – Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, tří spolkových zemí Rakouska- Dolního Rakouska, Horního Rakouska a hlavního města Vídně, za účasti velvyslanců obou zemí 13. 5. 2016 v Českém Krumlově při příležitosti Fóra partnerských regionů Jihočeského kraje.

Cílem prohlášení je vytvoření fungující, dlouhodobě stabilní a efektivní přeshraniční spolupráce všech šesti regionů České republiky a Rakouska, která by měla odpovídat potřebám, kompetencím a možnostem zúčastněných spolkových zemí a krajů.

Prohlášení rozšiřuje dosavadní fungující spolupráci tří jmenovaných českých krajů a Dolního Rakouska /tzv. Platforma 3+1/, která probíhá na základě Dohod o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a českými kraji a na ně navazujícího Pracovního programu pro roky 2014 – 2017, o Horní Rakousko a Vídeň. Aktuální spolupráce se týká 13 odborných oblastí spolupráce – Vodní hospodářství, Zemědělství a lesnictví, Ochrana přírody a životního prostředí, alternativní energie, ochrana čistoty ovzduší, odpadové hospodářství, Hospodářství, Věda a výzkum, Turistický ruch, Zdravotní a sociální péče, Ochrana před katastrofami, Doprava, Územní plánování a rozvoj regionů, regionální management, obnova vesnic a měst, Regionální politika EU, evropská územní spolupráce. euregiony , Kultura, Vzdělávání, výchova, mládež, sport.

Všech šest zástupců regionů odsouhlasilo, že budou podporovat vznik nové partnerské dohody pro období začínající rokem 2018 a stanoví strategické cíle i pracovní program, který by všechny regiony za přispění velvyslanců obou zemí rozvíjely.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 31.5.2016 / 31.5.2016
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Zahraniční vztahy > Partnerské regiony > Dolní Rakousko

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze