Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Odstartoval projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina

Uznané zahraniční vzdělání: Vysočina hlásí 625 žádostí za posledních 10 let
Nový projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina, jehož počátek realizace se datuje k březnu letošního roku, cílí na střední a vyšší odborné školy a jejich zřizovatele. Klade si za cíl zajistit strategický přístup k rozvoji a investování do vzdělávání na Vysočině a má podpořit akční plánování v nejméně sedmi oblastech rozvoje vzdělávání. „Cílů krajského akčního plánu je několik a všechny by měly v konečném důsledku přispět ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.
 

 
 

V projektu vznikne mimo jiné Krajský akční plán, který bude vycházet z podrobného šetření potřeb a záměrů středních a vyšších odborných škol. Bude zaměřen na tzv. povinná témata, mezi které patří podpora kompetencí k podnikavosti, podpora polytechnického vzdělávání a odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a firem, rozvoj kariérového poradenství, rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje a podpora inkluze. V souvislosti s posledním tématem infrastruktura a investiční vybavení SŠ a VOŠ jsou v současné době připravovány seznamy projektových záměrů středních a vyšších odborných škol, které by mohly být podpořeny z Integrovaného regionálního operačního programu. „V praktické rovině vzejde z povinných témat například analýza spolupráce mezi firmami a školou. Následně se setkají odborníci z řad škol, jejich managementu, učitelů, zřizovatelů i zástupci komerční sféry a společně budou diskutovat nad závěry analýzy, daným tématem, hledat řešení a navrhovat aktivity, které by vybranou problematiku mohly posunout dopředu,“ vysvětluje plánovanou praxi radní Jana Fialová s tím, že diskuze se budou realizovat v rámci sestavených minitýmů, které budou pracovat na vybraném povinném tématu.


Výstupem takové analýzy a následné diskuse může být návrh velkého projektu, v rámci kterého by se tato problematika řešila prostřednictvím dílčích aktivit, jejichž návrhy by vzešly právě z diskusí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR také očekává, že na základě výstupů bude moci upravovat zaměření výzev, které budou vyhlašovány z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání. To následně umožní cíleně a efektivně čerpat evropské finanční prostředky.


Projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a potrvá do února roku 2022.¨  • Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu

    Krajský úřad Kraje Vysočina

    tel.: 564 602 977, e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 25.5.2016 / 25.5.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze