Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výstava o lesích, vodním hospodářství a zemědělství v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě

Vernisáž výstavy
Příběh zavražděné Anežky Hrůzové z Věžničky u Polné, kapličky, studánky, ale také křížové cesty, hrady nebo stavby hrází a výlovy rybníků představuje souhrnná výstava Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina v sídle v Jihlavě. „Na třech podlažích budovy B na Žižkově ulici 57 bude až do konce května k vidění část k Týdnu lesů na téma Historie vepsaná do lesů, k vodnímu hospodářství Voda a pracovní místa a za zemědělství najdou návštěvníci exponáty související s tématem Živočišné výroby,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád na vernisáži výstavy.
 

 
 

Všechny tři oblasti se lidstva významně dotýkají. Lesy pokrývají zhruba třetinu území Kraje Vysočina a mají několik funkcí - od produkčních až po rekreační. Výstava „lesníků“ mapuje významná místa v lesích, zobrazuje kapličky, pomníčky, studánky i hrady, ale také smutné příběhy, které se v lesích na Vysočině odehrály.


Vodohospodáři představují složitý proces, jakým způsobem se pitná voda dostane až k nám do kohoutku a kolik odborníků se při této činnosti zaměstná. Na výstavkách můžeme zhlédnout výlov rybníka, stavbu protipovodňových opatření na řece Jihlavě, ale i vypouštění úhořů do řeky.


Zemědělská výroba je k vidění ve druhém nadzemním podlaží budovy B a představuje nejtypičtější odvětví Vysočiny. „Zemědělská půda tvoří přes 60 % celkového rozlohy Kraje Vysočina a kromě produkce brambor jsme českou jedničkou v chovu skotu a druhé místo nám patří za chov prasat,“ připomněl radní Zdeněk Chlád.


Návštěvníci vernisáže mohli absolvovat i malý kvíz. Vyzkoušeli si, jaké mají znalosti lesních dřevin, ke kterým přiřazovali šišky. S pomocí pracovníků z odboru životního prostředí a zemědělství se jim nakonec podařilo rozeznat i Douglasku tisolistou a přijít na to, že Jedle bělokorá nemá šišky, protože její plody se rozpadnou ještě v koruně stromu.


 

Výstava lesníků, vodohospodářů a živočišné výroby v sídle Kraje Vysočina

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 3.5.2016 / 3.5.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze