Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Hledá se Talent Vysočiny

Talent Vysočiny
Kraj Vysočina v letošním roce opět ocení talentované žáky a studenty. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny jsou určeny pro žáky, kteří dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. „Ocenění se vztahuje na výsledky školní i mimoškolní zájmové činnosti a budoucí talenti si můžou těšit na příjemné motivační stipendium, které je podpoří v dalším rozvoji,“ informovala radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.
 

 
 

Návrh na nominaci může podat škola, školské zařízení nebo organizace zabývající se výchovou a vzděláním v pěti oborech – humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém a sportovním. Návrh je nutné podat na předepsaném formuláři s patřičným odůvodněním nominace a výčtem úspěchů za hodnocené období (od 22. 5. 2015 do 22. 5. 2016).

 

Vítěz v daném oboru a kategorii získá ocenění Talent Vysočiny a stipendium - tisíc nebo dva tisíce korun po dobu deseti měsíců. Další komisí nominovaní talentovaní žáci se můžou těšit na jednorázové stipendium tisíc nebo dva tisíce korun. „Navíc žákům oceněným cenou Talent Vysočiny může hejtman Kraje Vysočina udělit Cenu hejtmana Vysočiny za zcela výjimečné výsledky v určitém oboru a ty pak ocení jednorázovým stipendiem až deset tisíc korun,“ vysvětlila radní Jana Fialová.

 

Uzávěrka podávání návrhů na nominaci je 25. května 2016 na adrese Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01, Žďár nad Sázavou. Návrh je potřeba zaslat zároveň elektronickou poštou na adresu talent@activezdar.cz.

 

Slavnostní vyhlášení ceny Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny se uskuteční 28. června 2016 ve Žďáře nad Sázavou.

 Více informací naleznete také na webových stránkách www.activezdar.cz.

 Talent Vysočiny


Radní Jana Fialová předává ocenění za rok 2015


TalentTalenty za rok 2015 slavnostně ocenil i náměstek hejtmana Vladimír Novotný.


  • Fotografie převzaty z oficiálních stránek soutěže
  • Jana Albrechtová, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 942, e-mail: albrechtova.j@kr-vysocina.cz


 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 21.4.2016 / 21.4.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze