Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Psychocentrum Kraje Vysočina bude od května vzdělávat sociální pracovníky

Psychocentrum
Vzdělávací programy akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR můžou už od května podstoupit sociální pracovníci ze sociálních a zdravotnických zařízení, pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a veřejné správy i další zaměstnanci v pomáhajících profesích také v Jihlavě. Nabízí je krajská příspěvková organizace Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, která tak doplní portfolio nabízených služeb. „Akreditace je pro Psychocentrum velký úspěch. Není obvyklé, že by žadatelé na ministerstvu uspěli v tak krátké době zhruba dvou měsíců se všemi navrhovanými programy,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.
 

 
 

Jednotlivé kurzy budou zaměřené například na komunikaci a asertivní přístup, na problematiku pomoci osobám ohroženým domácím násilím, na odborné posuzování v náhradní rodinné péči, zvládání stresu relaxační technikou a chybět nebude ani blok s názvem Dítě uprostřed konfliktu rodičů. „Důraz budeme klást hlavně na aktivní zapojení účastníků kurzů. Lektoři budou vycházet z dlouholeté praxe vedení terapeutických výcvikových skupin. Zapojí diskuzi, nácvik modelových situací a součástí bude i výměna zkušeností,“ informovala ředitelka Psychocentra Olga Hinková.

 

Detailní přehled s názvy kurzů, termíny výuky i odbornými vyučujícími najdete v příloze pod zprávou. Termíny vzdělávacích programů na druhé pololetí letošního roku budou upřesněny do konce srpna.


Přihlášku na vzdělávací programy je možné najít na webových stránkách Psychocentra zde.

 


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 20.4.2016 / 20.4.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze