Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Psychocentrum Kraje Vysočina bude od května vzdělávat sociální pracovníky

Psychocentrum
Vzdělávací programy akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR můžou už od května podstoupit sociální pracovníci ze sociálních a zdravotnických zařízení, pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a veřejné správy i další zaměstnanci v pomáhajících profesích také v Jihlavě. Nabízí je krajská příspěvková organizace Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, která tak doplní portfolio nabízených služeb. „Akreditace je pro Psychocentrum velký úspěch. Není obvyklé, že by žadatelé na ministerstvu uspěli v tak krátké době zhruba dvou měsíců se všemi navrhovanými programy,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.
 

 
 

Jednotlivé kurzy budou zaměřené například na komunikaci a asertivní přístup, na problematiku pomoci osobám ohroženým domácím násilím, na odborné posuzování v náhradní rodinné péči, zvládání stresu relaxační technikou a chybět nebude ani blok s názvem Dítě uprostřed konfliktu rodičů. „Důraz budeme klást hlavně na aktivní zapojení účastníků kurzů. Lektoři budou vycházet z dlouholeté praxe vedení terapeutických výcvikových skupin. Zapojí diskuzi, nácvik modelových situací a součástí bude i výměna zkušeností,“ informovala ředitelka Psychocentra Olga Hinková.

 

Detailní přehled s názvy kurzů, termíny výuky i odbornými vyučujícími najdete v příloze pod zprávou. Termíny vzdělávacích programů na druhé pololetí letošního roku budou upřesněny do konce srpna.


Přihlášku na vzdělávací programy je možné najít na webových stránkách Psychocentra zde.

 


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 20.4.2016 / 20.4.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze