Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Preventivní akce v Kraji Vysočina si lidé oblíbili

Zdravý kraj
Kraj Vysočina si každoročně připomíná Světový den zdraví a tradičně pořádá několik akcí na podporu prevence. „Ta hraje při předcházení řady onemocnění nezastupitelnou úlohu, a proto podobné aktivity hodnotíme jako důležité. Je skvělé, že jsou v Kraji Vysočina oblíbené a těší se velké návštěvnosti, uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Martin Hyský, který připomněl, že tématem letošního ročníku byla podpora prevence diabetu.
 

 
 

První akcí v rámci Světového dne zdraví byl 5. dubna Den zdraví pro neslyšící, který uspořádal Zdravý Kraj Vysočina ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Jihlavě a Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Účastníci si mohli nechat měřit krevní tlak, BMI nebo procento tělesného tuku. Vyslechli si přednášku o diabetes mellitus a mohli absolvovat poradenství o zdravém životním stylu. Zástupci SZÚ zodpověděli mnoho dotazů na téma prevence nemocí nebo správné výživy.  K dispozici byla celá řada zdravotně osvětových materiálů. Na závěr si přítomní protáhli těla při ukázce zdravotního cvičení. Celý program byl tlumočen do znakové řeči.


Den zdraví se konal také v Nemocnici Jihlava 7. dubna. Cílem bylo zdůraznit význam prevence při předcházení řady onemocnění, jako je diabetes nebo zhoubné nádory. Modrou spojovací chodbou v přízemí areálu nemocnice prošlo v průběhu akce několik stovek návštěvníků. Mohli si nechat změřit glykémii, BMI, krevní tlak nebo cholesterol. Kuřákům testovali obsah oxidu uhličitého v plicích a Poradna pro odvykání kouření jim nabízela svou pomoc. Důležitost správného mytí a dezinfikování rukou představila epidemiologická sestra. Ženy se pak dozvěděly podrobnosti o prevenci rakoviny prsu a měly možnost nechat se vyšetřit na mamografu bez žádanky. Ve stánku VZP získali návštěvníci informace o preventivních programech a velký zájem vzbudil oblek simulující stáří. V kožní ambulanci si více než tři desítky návštěvníků nechaly zdarma vyšetřit znaménka. Ti, kteří měli pozitivní nález, se podrobí dalšímu vyšetření. V neposlední řadě zástupci Zdravého Kraje Vysočina podávali informace o plánovaných preventivních a osvětových akcích v letošním roce.


Další podobnou preventivně osvětovou akcí, kterou uspořádá Zdravý Kraj Vysočina, bude Krajský diabetologický den, který se uskuteční tradičně letos v listopadu, a to už po deváté.


  • Jana Böhmová, Odbor regionálního rozvoje,
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 586, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz.
  • Fotografie převzaty z fotoarchivu Nemocnice Jihlava

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 20.4.2016 / 20.4.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze