Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Program rozvoje venkova

SZIF
Začátkem května začne 2. kolo přijímání žádostí v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Podle informací zveřejněných na portále SZIF budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za téměř 2,3 miliardy korun. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 3. května 2016 8:00 hodin do 16. května 2016 13:00 hodin.
 

 
 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven a 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.

 

„Největší zájem se očekává v programech Zahájení činnosti mladých zemědělců, kde je alokováno více než 337 miliónů korun. Tato částka může pomoci odhadem 270 žadatelům, což je poměrně málo, protože předběžný zájem je až čtyřikrát větší. V případě podání žádostí v tomto programu je tedy nutná maximální přesnost a bezchybnost. Další velký zájem se očekává i v případě programu Podpora agroturistiky, kde bude k dispozici 353 miliónů korun,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

 

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020 pro 2. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova ČR na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

 

Konference k čerpání z fondu Programu rozvoje venkova ČR v Kraji Vysočina


foto2

foto1

  • tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 11.4.2016 / 11.4.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze