Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Nová výstava láká do jihlavského muzea na historii osídlení Českomoravské vrchoviny

Historie Českomoravské vrchoviny
Za velké pozornosti veřejnosti byla v závěru minulého týdne vernisáží otevřena v jihlavském muzeu výstava Historická krajina Českomoravské vrchoviny – osídlení od pravěku do sklonku středověku, která je součástí projektu řešeného v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI. „Vedle běžných muzejních činností provádí Muzeum Vysočiny Jihlava vědecko-výzkumnou činnost, zařazeno je dokonce na prestižní seznam výzkumných organizací, přičemž v Kraji Vysočina jsou evidovány pouze tři výzkumné organizace“, doplňuje Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
 

 
 

Jihlavské muzeum je jedním ze spolupracujících subjektů na výzkumném projektu s názvem Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku. Hlavním nositelem projektu je Masarykova univerzita, která vedle Muzea Vysočiny Jihlava spolupracuje ještě s Mendelovou univerzitou v Brně, Archaiou Brno a Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky Brno. Letos bude projekt ukončen. Od jeho zahájení v roce 2013 již byly v jihlavském muzeu realizovány pod taktovkou kurátora Davida Zimoly dvě výstavy a tato třetí na ně navazuje.

 

Na poměrně rozsáhlé výstavní ploše jsou prezentovány nejen výsledky archeologického bádání z období vrcholného středověku, ale také z pravěkých období od mladší doby kamenné a dále velmi cenné informace získané pomocí přírodovědných metod např. dendrochronologických výzkumů, makrozbytkových a pylových analýz. I díky těmto metodám byl sestaven historický botanický obraz o vývoji krajiny a též o stopách lidské činnosti v krajině. V rámci výstavy se návštěvník dozví například o masivním odlesňování během středověku a o zaniklých těžebních areálech v centrální části Českomoravské vrchoviny. Dále jsou prezentovány pravěká osídlení, mohylová pohřebiště, zaniklé středověké vesnice na Jihlavsku a feudální sídla v podobě hradů, hrádků a tvrzí. Pro hravé návštěvníky je vyhrazena dotyková část. Výstava bude k vidění do 19. června. 

 

  •  Zpracováno z materiálů Muzea Vysočiny Jihlava
  • Více informací Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 11.4.2016 / 11.4.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze