Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Inspirativní konference pro koordinátory ekologické výchovy

V sídle Kraje Vysočina se 9. dubna 2016 setkali koordinátoři ekologické výchovy ze škol a neziskových organizací, aby se seznámili s novými možnostmi podpory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) a vyměnili si praktické zkušenosti.„Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje ekologickou výchovu. Grantovými programy Fondu Vysočiny, realizací evropských projektů, financováním krajské konference EVVO nebo letitou spoluprací s kolektivními systémy na projektech předcházení vzniku a třídění odpadů. Vnímáme důležitou a nezastupitelnou roli koordinátorů ve školách a neziskových organizacích, a proto vítáme jejich zájem o prohlubování znalostí a výměnu zkušeností. Naším společným cílem je zvýšení osvěty a pozitivního vztahu obyvatel kraje k přírodnímu bohatství Vysočiny,“ hodnotí krajskou konferenci EVVO radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
 

 
 

„Na letošní setkání jsme pro koordinátory připravili vedle nabídky výukových programů i informace, jak správně podat žádost o dotaci do grantového programu Fondu Vysočiny nebo výukové filmy o třídění a dílny ke kreativnímu využití odpadů jako doplňků oblečení,“ dodává Zdeněk Chlád. Právě praktická část seminářů a konferencí je účastníky ceněna, mohou si prakticky vyzkoušet, jak bude konkrétní aktivita ve výuce probíhat, kde jsou její úskalí, kde je prostor na předání zkušeností a kde mohou své svěřence nechat praktikovat vlastní tvořivost.

 

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství 
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: kratochvilova.e@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.4.2016 / 10.4.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze