Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kotlíkové dotace

Mobilní verze webu

Podle krajských zásad MA21 a Zdraví 21 je podpořeno prvních 47 projektů

V Kraji Vysočina je v současné době 59 realizátorů MA21 a 48 Zdravých škol. „Pro ně je určena krajská finanční podpora aktivit, které souvisí nejen se zdravým životním stylem a zlepšováním životního prostředí, ale také se zkvalitňováním činnosti veřejné správy vůči občanům,“ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. V letošním roce je alokováno na Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina 2,8 miliónu korun.
 

 
 

V prvním kole bylo přijato 47 žádostí o dotaci v celkové výši 2 503 752 korun. Všem žadatelům krajský rozpočet finančně pomůže.

 

Termín uzávěrky druhého kola příjmu žádostí je 16. května 2016. Žádosti přijaté ve druhém kole mohou být podpořeny až do vyčerpání alokace.


Účelem poskytnutí dotací je podpora strategického řízení, zajištění osvětových kampaní, pořádání výstav a prezentací k udržitelnému rozvoji, MA21 a podpoře zdraví obyvatel, pořádání kulatých stolů, veřejných fór a uplatňování metod a nástrojů přispívajících k zapojování veřejnosti do plánování rozvoje.

„Zdravé školy“ zrealizují projekty zaměřené na zavádění principů zdravého životního stylu do škol, činnost dětských zastupitelstev, žákovských či studentských parlamentů, sportovní aktivity žáků, osvětu v oblasti zdraví a správné výživy, prevence úrazů, ochrany životního prostředí aj.

Podmínky čerpání dotací jsou uvedeny na http://www.kr-vysocina.cz/zasady-ma21-a-zdravi-21-byly-schvaleny/d-4070668/p1=8673.

 

Zdravý kraj

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 31.3.2016 / 31.3.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze